Tuesday, June 21, 2011

Dewan Rakyat 21 Jun 2011 (Selasa)

Aturan Urusan Mesyuarat [ KLIK ]
a. Doa
b. Pertanyaan Bagi Jawab Lisan

1. Tuan Khairy Jamaluddin [ Rembau ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah Bank Negara Malaysia berhasrat untuk menyemak atau meminda Kadar Dasar Semalaman (Overnight Policy Rate) dan Keperluan Rizab Berkanun (Statutory Reserve Requirement) bagi bank-bank tempatan sehingga akhir tahun ini. Sila jelaskan sebab-sebabnya sekiranya ya mahupun tidak. [ Soalan Tambahan : BN Rembau, PKR Lembah Pantai]

2. Dr. Tan Seng Giaw [ Kepong ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR menyatakan tahap perkhidmatan DBKL berbanding dengan bandaraya maju di dunia. Apakah usaha untuk mempertingkatkannya. [ Soalan Tambahan : DAP Kepong, BN Setiawangsa ]

3. Dato' Noraini binti Ahmad [ Parit Sulong ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan statistik miskin tegar mengikut pecahan kaum seluruh Negara sehingga 2010 dan jumlah masyarakat orang Asli di Negara ini terlibat dengan program 1 AZAM dan sejauh manakah telah berjaya meningkatkan taraf ekonomi mereka. [ Soalan Tambahan : BN Parit Sulong, PAS Rantau Ranjang ]

4. Tuan Chow Kon Yeow [ Tanjong ] minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan Dewan-dewan Undangan Negeri manakah yang belum meluluskan peralihan kuasa mengurus sisa pepejal dan pembersihan awam kepada Kerajaan Persekutuan dan bolehkah Negeri Pulau Pinang dikecualikan daripada penguatkuasaan mengikut Seksyen 104, Akta 672. [ Soalan Tambahan : DAP Tanjong, BN Arau ]

5. Dato' Haji Tajuddin bin Abdul Rahman [ Pasir Salak ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan laporan berhubung dengan insentif kepada petani-petani padi yang telah diberhentikan. Kenapa dan mengapa ia diberhentikan dan dapatkah Kerajaan mempertimbangkan semula insentif ini. [ Soalan Tambahan : BN Pasir Salak, PAS Parit Buntar ]

6. Puan Hajah Fuziah binti Salleh [ Kuantan ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan status terkini sebuah vessel (oil spill response vessel) yang bernama Seri Endon yang dirasmikan oleh bekas Perdana Menteri, Abdullah Ahmad Badawi pada tahun 2006 (Laporan Tahunan Lembaga Pelabuhan Johor 2009, m.s 19). [ Soalan Tambahan : PKR Kuantan, BN Labuan ]

7. Datuk Azalina binti Dato' Othman Said [ Pengerang ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan perihal Kajian Penilaian Alam Sekitar (EIA) dan Kesan Sosial dari Projek Pembangunan Bersepadu Penapisan dan Petrokimia (RAPID) yang dijalankan oleh Petronas di kawasan Parlimen Pengerang. [ Soalan Tambahan : BN Pengerang, PAS Kubang Kerian ]

8. Dr. Che Rosli bin Che Mat [ Hulu Langat ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan :-
(a) senarai IPTA dan IPTS yang berjaya mencapai tahap cemerlang dalam penyelidikan dan akademik sesi 2010-2011; dan
(b) universiti-universiti yang berjaya menguruskan kewangan sendiri (self finance) terutama dalam penyelidikan. [ Tidak Hadir ]

9. Datuk Haji Mohamed Bin Haji Aziz [ Sri Gading ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan bilangan yang terlibat dalam program pengambilan bekas anggota tentera berkhidmat dengan pihak Polis DiRaja Malaysia (PDRM) dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) serta apakah insentif dan galakan yang diberikan kepada mereka. [ Soalan Tambahan : BN Sri Gading, PAS Bukit Gantang ]

10. Tuan Lim Lip Eng [ Segambut ] minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan apakah langkah-langkah Kerajaan untuk mengatasi masalah pembantu rumah warga Indonesia yang sering lari dari majikannya. [ Soalan Tambahan : DAP Segambut, ]

Soalan MP PAS yang disenaraikan:
12. Puan Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [ Rantau Panjang ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan apakah status terkini tentang cadangan Kerajaan mengisytiharkan pembinaan tebatan banjir di sepanjang Sungai Golok Rantau Panjang, apakah sebabnya projek ini sengaja dilambat-lambatkan.

18. Puan Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [ Rantau Panjang ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan apakah strategi dan pendekatan Kementerian untuk memastikan kenaikan harga minyak dan gula tidak menyebabkan kenaikan harga makanan di pasaran yang membebankan pengguna.

22. Dr. Haji Dzulkefly bin Ahmad [ Kuala Selangor ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan :-
(a) kedudukan terkini projek Empangan Bakun khasnya jumlah tenaga yang mampu dijana setelah RM12.5 bilion dilaburkan, isu keselamatan, pembeli tenaga dan apakah langkah-langkah penyelesaian yang telah difikirkan oleh Kerajaan bagi mengatasinya; dan
(b) apakah iktibar yang dipelajari oleh Kerajaan dari segi mengurus projek mega seperti Bakun ini supaya tidak akan berulang kesilapan lama.

26. Tuan Haji Che Uda bin Che Nik [ Sik ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan laluan FT 175 Jalan Batu Seketol-Gulau yang dibina sejak awal kemerdekaan begitu sempit dan tidak sesuai untuk menjadi laluan penting ke Lebuhraya Weng-Durian Burung. Jalan sepanjang 3km ini lebarnya hanya 5m dan perlu segera diperbesarkan. Bila langkah pembesaran ini hendak dilaksanakan.

59. Tuan Mohd Firdaus bin Jaafar [ Jerai ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah permit ceramah politik (mengikut parti-parti politik) yang diluluskan oleh Ketua Polis Daerah Kuala Muda dan Ketua Polis Daerah Yan bagi tahun 2010 dan setakat Mei 2011.

66. Tuan Mohd. Nasir bin Zakaria [ Padang Terap ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan :-
(a) keluasan ladang tebu yang ada di Malaysia dan kapasiti pengeluaran; dan
(b) apakah langkah-langkah Kerajaan Malaysia untuk mengurangkan harga gula di pasaran.

83. Dato' Haji Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah [ Kota Bharu ] minta PERDANA MENTERI menyatakan setakat mana tindakan yang telah diambil oleh SPR dalam urusan persempadanan semula bahagian Pilihan raya Parlimen dan Bahagian Pilihan raya Negeri sehingga Jun 2011.

86. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan adakah Kementerian tidak mempunyai peruntukan kewangan yang mencukupi sehingga mengalami kesulitan untuk membayar cukai tanah pusat pengajian tinggi di bawah tanggungjawab Kementerian pada Kerajaan negeri dan nyatakan kadar cukai tanah yang dikenakan mengikut 1 meter persegi mengikut negeri.

88. Dato' Seri Abdul Hadi bin Awang [ Marang ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sejauh manakah peranan Kerajaan untuk memastikan syarikat berstatus PLCs (Public Listed Companies) dan GLCs (Government-Linked Companies) menunaikan tanggungjawab sosial korporat mereka (CSR) secara yang maksima dan apakah hanya cukup dengan Putrajaya Committee on GLC High Performance (PCG).

101. Tuan Khalid bin Abdul Samad [ Shah Alam ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah pihak Kementerian akan bertindak ke atas Peguam Negara berdasarkan laporan Dato' Mohd Zin mengenai peranan yang dimainkannya dalam kes melibatkan Dato' Seri Anwar Ibrahim.

102. Tuan Muhammad bin Husain [ Pasir Puteh ] minta PERDANA MENTERI menyatakan agensi yang bertanggungjawab memantau kehadiran bot dan nelayan asing di pelabuhan perikanan Tok Bali.

115. Tuan Mohd Firdaus bin Jaafar [ Jerai ] minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah yang dibelanjakan mengikut Kementerian bagi melaksanakan program-program Kerajaan di DUN Merlimau dan DUN Kerdau bagi tempoh Februari hingga Mac 2011 dan nyatakan apakah jumlah perbelanjaan itu terkandung di dalam Bajet.

119. Dr. Mujahid bin Haji Yusof Rawa [ Parit Buntar ] minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan tindakan yang diambil dari kesalahan siber dari sudut penguatkuasaan undang-undang kepada pesalah, berapakah kes yang telah diambil tindakan.

126. Tuan Haji Nasharudin bin Mat Isa [ Bachok ] minta PERDANA MENTERI menyatakan langkah yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan sepanjang tahun 2011untuk meningkatkan kemahiran dan menambahkan pengetahuan kakitangan sokongan serta peruntukan yang telah digunakan dari tahun 2005-2010.

129. Dato' Seri Mohammad Nizar bin Jamaluddin [ Bukit Gantang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan semenjak penubuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, berapakah ahli politik dan juga bertaraf Menteri atau Timbalan Menteri serta EXCO Kerajaan Negeri telah disiasat sehingga kini.

132. Dr. Mujahid bin Haji Yusof Rawa [ Parit Buntar ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan strategi bagi mengurangkan hutang isi rumah yang dianggarkan RM557 bilion sekaligus melemahkan kuasa membeli dan melembapkan ekonomi domestik.

133. Dato' Seri Mohammad Nizar bin Jamaluddin [ Bukit Gantang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah langkah serta usaha Kerajaan khususnya melalui JAKIM dalam mengatasi masalah gejala buang bayi yang berpunca dari perbuatan keji iaitu penzinaan.

134. Tuan Salahuddin Bin Haji Ayub [ Kubang Kerian ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah Kerajaan Malaysia bercadang untuk meneliti penambahbaikan sistem penyampaian bagi pelaksanaan undang-undang anti-rasuah dengan rujukan holistik kepada Bribery Act (United Kingdom) dan disesuaikan dengan undang-undang Malaysia. Adakah Peguam Negara membuat rujukan kepada kes-kes anti rasuah terbaru di UK dan komanwel bagi membantu memperkasakan Pelan Integriti Nasional.

139. Dr. Lo' Lo' binti Mohamad Ghazali [ Titiwangsa ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sejauh manakah isu tuntutan jenazah saudara baru yang meninggal dunia dalam beragama Islam telah diselesaikan pihak Menteri supaya tiada lagi pertikaian dengan keluarga yang bukan beragama Islam dan tidak berlarutan di Mahkamah.

Usul 12 (1) bahawa dewan ini tidak akan berhenti sehingga jam 9.00 malam. - Lulus

Usul 18 (1) oleh YB Kubang Kerian berkenaan Penggodam (Hackers) beberapa laman web rasmi kerajaan. - Ditolak

c. RANG UNDANG-UNDANG KERAJAAN UNTUK BACAAN KALI YANG PERTAMA
1. Menteri Sumber Manusia * Rang Undang-undang Majlis Perundingan Gaji Negara 2011.
2. Menteri Sumber Manusia * Rang Undang-undang Kerja (Pindaan) 2011.
3. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan * Rang Undang-undang Perihal Dagangan 2011.

d. Perbahasan Rang Undang-Undang dan Usul-Usul
1. (D.R. 11/2011) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2011) 2011 - Menyambung semula Perbahasan atas masalah, “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang” (20 Jun, 2011) [ Kementerian Kewangan ]

[ Penggulungan Menteri Kewangan - PKR Machang, PKR Indera Mahkota, PSM Sungai Siput, PKR Balik Pulau, PKR Batu, Bebas Wangsa Maju, PAS Padang Terap, PAS Bukit Gantang, PAS Pokok Sena ]

[ Dalam Jawatankuasa ]

[ Perbahasan B.1 (Urusan Parlimen - Pentadbiran Am - RM 11 Juta )- BN Tangga Batu ]

[ Rehat ]

[ Perbahasan Jabatan Perdana Menteri - DAP Jelutong, BN Labuan, PKR Machang, BN Padang Besar, DAP Rasah, BN Tuaran (BN Kota Belud, PKR Sungai Petani, Bebas Pasir Mas, DAP Jelutong, Bebas Pasir Mas), Bebas Pasir Mas (PAS Bukit Gantang, BN Kota Belud, BN Sri Gading), BN Lipis, PAS Pokok Sena (BN Putatan, BN Kinabatangan, BN Arau, BN Kinabatangan, BN Arau), BN Batang Sadong, PKR Kuantan, BN Tawau, BN Arau, PAS Kuala Krai ]

[ Penggulungan Menteri - BN Padang Rengas - DAP Rasah, PAS Pokok Sena, PKR Machang, PAS Pokok Sena, PAS Kubang Kerian, PAS Pokok Sena, DAP Jelutong, DAP Serdang ]
[ Penggulungan Menteri - BN Senator Perpaduan - PKR Kuantan, PAS Pokok Sena ]
[ Penggulungan - BN Senator - Timbalan Menteri - PKR Machang, PAS Pokok Sena, Bebas Pasir Mas, PKR Machang, Bebas Pasir Mas ] [ Penggulungan - BN Cameron Highland ] - Lulus

[ Perbahasan B11 - Perkhidmatan Am Perbendaharaan - BN Rembau (BN Kota Belud, PAS Pokok Sena, PKR Balik Pulau), DAP Batu Gajah, BN Kota Belud (PKR Balik Pulau, PKR Sungai Petani), PKR Machang, BN Jasin (BN Kota Belud), PAS Kuala Selangor, PKR Balik Pulau, PAS Rantau Panjang, PKR Indera Mahkota (PKR Lembah Pantai, BN Sri Gading) ]

[ Penggulungan - BN Senator - PKR Balik Pulau, DAP Batu Gajah, DAP Rasah, PAS Kuala Selangor, PAS Rantau Panjang, DAP Kota Melaka, PKR Balik Pulau ]

[ Perbahasan - B.48 - Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat - PKR Ampang, BN Tuaran, PAS Kota Raja, PAS Rantau Panjang, BN Sibuti, DAP Serdang, BN Kota Belud (PKR Ampang, PAS Rantau Panjang, PKR Ampang, PAS Rantau Panjang), DAP Bakri ]

[ Penggulungan - Senator Menteri - PKR Ampang, PAS Kota Raja, BN Kota Belud, PAS Rantau Panjang, PKR Ampang, BN Sri Gading, BN Ledang, PKR Ampang, BN Padang Besar, PAS Kora Raja, PKR Ampang, PAS Pokok Sena ]

[ B. 20 - Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi - Lulus Tanpa Bahas ]

[ B.21 - Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani - PAS Pokok Sena, BN Ledang, PAS Hulu Langat, BN Tuaran, PKR Indera Mahkota, BN Kuala Krau , BN Sibuti, BN Maran ]

Ucapan Penangguhan :-

1. YB Batu - Adik Menteri menguasai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Kopersi dan Kepenggunaan - Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan.
2. YB Bukit Bendera - Hampir 30, 000 pekerja asing tanpa izin disebat dari 2005 sehingga 2010 - Kementerian Dalam Negeri.

0 comments:

Taqwim Parlimen ke 12

Mesyuarat Ketiga Penggal Kelima Parlimen Ke 12
1. Dewan Rakyat pada 24 September hingga 27 November 2012. (Tambahan 2 hari - 28 - 29 Nov 2012)
2. Pembentangan Rang Undang-Undang Perbekalan 2013 (Bajet 2013) pada 28 September 2012.
3. Dewan Negara pada 3 Disember hingga 20 Disember 2012.

Mesyuarat Kedua Penggal Kelima Parlimen Ke 12
1. Dewan Rakyat pada 11 Jun hingga 28 Jun 2012
2. Dewan Negara pada 9 Julai hingga 17 Julai 2012

Mesyuarat Pertama Penggal ke 5 Parlimen ke 12
1. Mesyuarat Dewan Rakyat pada 12 Mac hinga 12 April 2012.
2. Perasmian Pembukaan Penggal Kelima oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 12 Mac 2012.
3. Mesyuarat Dewan Negara pada 23 April hingga 10 Mei 2012.

Mesyuarat Lalu
1. Mesyuarat Ketiga Penggal Ke 4 Parlimen Ke 12
1.1. Dewan Rakyat pada 3 Oktober hingga 1 Disember 2011. (33 hari)
1.2. Pembentangan Bajet oleh Perdana Menteri/ Menteri Kewangan pada 7 Oktober 2011 (Jumaat) jam 4.00 petang.
(Nota: Cuti Hari Raya Korban pada 7 Nov 2011 -Isnin)
1.3. Dewan Negara pada 7 Dis hingga 22 Dis 2011 (10 hari)

2. Mesyuarat Kedua Penggal Keempat Parlimen Ke 12
2.1. Dewan Rakyat pada 13 Jun hingga 30 Jun 2011 (12 hari)
2.2. Dewan Negara pada 4 Julai hingga12 Julai 2011 (6 hari)

3. Mesyuarat Pertama, Penggal Ke Empat Dewan Rakyat ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011.

3.1. Perasmian oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 7 Mac 2011 jam 10.00 pagi.
3.3. Mesyuarat Dewan Negara pada 18 April hingga 28 April 2011.

Takwim Dewan Rakyat 3 Okt - 1 Dis 2011

Penyata Dewan Rakyat 3 Oktober hingga 1 Disember 2011

1 Nov 2011 2 Nov 2011 3 Nov 2011
8 Nov 2011 9 Nov 2011 10 Nov 2011
14 Nov 2011 15 Nov 2011 16 Nov 2011
17 Nov 2011

Rang Undang-Undang (Bacaan Kali Kedua) telah DILULUSKAN

Perbahasan Dewan Rakyat 15 Mac hingga 22 April 2010
1. (D.R. 7/2010) Rang Undang-undang Persaingan 2010 – Menyambung semula perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang.” (20 April, 2010)
2. (D.R. 6/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Persaingan 2010. (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)
3. (D.R. 8/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
4. (D.R. 12/2010) Rang Undang-undang Pengangkutan Awam Darat 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
5. (D.R. 11/2010) Rang Undang-undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (Pindaan) 2010(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
6. (D.R. 10/2010) Rang Undang-undang Pelesenan Kenderaan Pelancongan (Pindaan) 2010 (Menteri Pelancongan)
7. (D.R. 9/2010) Rang Undang-undang Keretapi (Pindaan) 2010 (Menteri Pengangkutan)
8. (D.R. 17/2010) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010
(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
9. (D.R. 13/2010) Rang Undang-undang Jualan Langsung (Pindaan) 2010 (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)
10. (D.R. 14/2010) Rang Undang-undang Setem (Pindaan) 2010. (Menteri Kewangan)

Perbahasan Rang Undang-Undang pada Mesyuarat Dewan Rakyat Ketiga, Penggal Kedua Parlimen ke 12 pada 19 Oktober hingga 17 Disember 2009
19. D.R.34/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Tenaga (Pindaan) 2009 - 16 Disember 2009
18. D.R.14/2009 Rang Undang-Undang Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2009
17. D.R.28/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 2009
16. D.R.23/2009 Rang Undang-Undang Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan 2009
15. D.R.26/2009 Rang Undang-Undang Yayasan Labuan 2009
14. D.R.27/2009 Rang Undang-Undang Amanah Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
13. D.R.29/2009 Rang Undang-Undang Syarikat Luar Pesisir (Pindaan) 2009.
12. D.R.31/2009 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2009
11. D.R.30/2009 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan Dan Sekuriti Labuan 2009
10. D.R.25/2009 Rang Undang-Undang Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
9. D.R.24/2009 Rang Undang-Undang Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
8. D.R.33/2009 Rang Undang-Undang Kewangan (No. 2) 2009 [ 14 Disember 2009 ]
7. DR 32/2009 Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 [ 23 Oktober,
6 Oktober hingga 14 Disember 2009 ]
6. Rang Undang-undang Jawatankuasa Etika Hakim 2008. [ 22 Oktober 2009 ditangguhkan sehingga 14 Disember 2009 ]
5. Rang Undang-undang Panglima Gagah Berani (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [ 21 – 22 Oktober 2009 ]
4. Rang Undang-undang Seri Pahlawan Gagah Perkasa (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [ 21 Oktober 2009 ]
3. Rang Undang-undang Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Peruntukan Khas) (Pindaan) 2008 [ 20 - 21 Oktober 2009 ]
2. (D.R.13/2009) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (Pindaan) 2009 [ 19 - 20 Oktober 2009 ]
1. (D.R. 12/2009) Rang Undang-undang Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Pindaan) 2009. (Kementerian Kewangan) [ 19 Oktober 2009 ]

USUL-USUL MP PAS

Usul-usul yang dikemukakan dalam Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Dewan Rakyat ke 12 (19 Oktober hingga 15 Disember 2009)

68. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mendesak Kerajaan menghentikan siasatan kebocoran kertas Kabinet berkaitan isu PKFZ dan mengisytiharkan dokumen tersebut bukan lagi di bawah OSA memandangkan isi dokumen tersebut bukannya mengandungi isu keselamatan dan pertahanan negara sebaliknya ia menyentuh isu penyalahgunaan kuasa-kuasa Kabinet yang menyebabkan berlakunya skandal PKFZ. Jika Kerajaan mengamalkan prinsip integriti yang tinggi, rakyat sewajarnya diberi peluang untuk mengetahui dan memiliki secara bebas dokumen tersebut”. (Menteri Dalam Negeri )

69. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] akan mencadangkan:-
"Bahawa dewan ini mewakili rakyat Malaysia merakamkan kekesalan yang amat sangat atas keengganan Kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Diraja bagi menyiasat skandal PKFZ sebaliknya Kerajaan dilihat cuba untuk menutup skandal ini dan melindungi pemimpin politik UMNO/BN. Sekali lagi Kerajaan dituntut demi kepentingan negara dan rakyat perlu segera menubuhkan Suruhanjaya Diraja yang bebas untuk menyiasat secara keseluruhan skandal PKFZ yang merupakan skandal terburuk negara yang menelan wang rakyat bernilai RM12 bilion”. - (Perdana Menteri)

Penyata Dewan Rakyat 7 Mac hingga 7 April 2011

Mesyuarat Pertama Penggal Ke 4, Parlimen Ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011

7 Mac 2011 8 Mac 2011 9 Mac 2011 10 Mac 2011
14 Mac 2011 15 Mac 2011 16 Mac 2011 17 Mac 2011
21 Mac 2011 22 Mac 2011 23 Mac 2011 24 Mac 2011
28 Mac 2011 29 Mac 2011 30 Mac 2011 31 Mac 2011

4 Apr 2011 5 Apr 2011 6 Apr 2011 7 Apr 2011

Penyata Dewan Rakyat 11 Oktober hingga 15 Disember 2010

Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga, Dewan Rakyat ke 12 pada 11 Oktober hingga 15 Disember 2010
3 Nov 2010 2 Nov 2010 1 Nov 2010

28 Okt 2010
27 Okt 2010 26 Okt 2010 25 Okt 2010
21 Okt 2010 20 Okt 2010 19 Okt 2010
18 Okt 2010 15 Okt 2010 14 Okt 2010
13 Okt 2010 12 Okt 2010 11 Okt 2010

MP PAS bersama Speaker Dewan Rakyat

MP PAS bersama Speaker Dewan Rakyat
Kunjungan Hormat sebahagian MP PAS keatas Speker Dewan Rakyat pada 5 Mei 2008. Duduk dari kiri: Dato’ Abdul Halim (Pengkalan Chepa), Ustaz Nasharudin Mat Isa (Bachok), Tan Sri Pandikar Amin Mulia (Speaker Dewan Rakyat), Dr Lo’ Lo’ Mohd Ghazali (Titiwangsa), Puan Siti Zailat bt Mohd Yusof (Rantau Panjang), Dr Siti Mariah Mahmood (Kota Raja). Tiada dalam gambar - Dato Seri Abdul Hadi Awang (Marang), Dato' Kamarudin Jaffar (Tumpat), Dr Mohd Hatta Ramli (Kuala Krai), Mahfuz Omar (Pokok Sena), Dr Dzulkefly Ahmad (Kuala Selangor), Ustaz Taib Azamuddin (Baling) dan Dato Ibrahim Ali (Pasir Mas)

Taqwim Dewan Rakyat Ke 12

1. Penggal Keempat
1.1. Mesyuarat Kedua Dewan Rakyat pada 13 Jun hingga 28 Jun 2011 (10 hari), tambah dua hari 29-30 Jun 2011
1.2. Mesyuarat Kedua Dewan Negara pada 4 Julai hingga12 Julai 2011 (6 hari)

2. Mesyuarat Pertama, Penggal Ke Empat
2.1. Perasmian oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 7 Mac 2011 jam 10.00 pagi.
2.2. Mesyuarat Pertama Dewan Rakyat pada 7 Mac hingga 7 April 2011.
2.3. Mesyuarat Dewan Negara pada 18 April hingga 28 April 2011.

3. Mesyuarat Ketiga, Penggal Keempat
3.1. Dewan Rakyat mulai 3 Oktober hingga 7 Disember 2011
3.2. Pembentangan Bajet pada 7 Oktober 2011 (Jumaat - 4.00 petang)
3.3. Dewan Negara mulai 6 hingga 21 Disember 2011 (10 hari)

Penggal Ketiga
1. Mesyuarat Pertama, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 15 Mac hingga 15 April 2010 dan ditambahkan sehingga 22 April 2010.

2. Mesyuarat kedua, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 7 Jun hingga 15 Julai 2010.

3. Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 11 Oktober hingga 9 Disember 2010

Penggal Kedua
1. Mesyuarat pertama pada 16 Februari hingga 19 Mac 2009 (19 hari) ditambah 3 hari lagi (23 hingga 25 Mac 2009).

2. Mesyuarat kedua pada 15 Jun hingga 30 Jun 2009 (10 hari).

3. Mesyuarat ketiga pada 19 Oktober hingga 15 disember 2009 (35 hari)

Penggal Pertama
1.Mesyuarat Pertama pada 28 April hingga 27 Mei 2008 (16 hari). Maklumat Lengkap

2. Mesyuarat Kedua pada 23 Jun hingga 15 Julai 2008 (14 hari). Maklumat lengkap

3. Mesyuarat Ketiga pada 18 Ogos hingga 11 Disember 2008 (41 hari). Pembentangan Bajet pada 29 Ogos 2008 (Jumaat) jam 4.00 petang. Maklumat lengkap

Waktu Persidangan

Waktu Persidangan ialah dari pukul 10.00 pagi hingga 1.00 tengahari dan 2.30 petang hingga 5.30 petang pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis.

Takqwim Dewan Negara ke 12

Penggal Ketiga
1. Mesyuarat pertama pada 15 Mac, 26 April hingga 6 Mei 2010.

2. Mesyuarat Kedua mulai 19 Julai hingga 3 Ogos 2010 (10 Hari)

3. Mesyuarat Ketiga mulai 13 Disember hingga 22 Disember 2010 (7 hari)

Penggal Kedua
1. Mesyuarat pertama pada 16 Februari, 30 Mac hingga 8 April 2009 (8 hari).

2. Mesyuarat kedua pada 6 Julai hingga 14 Julai 2009 (6 hari).

3. Mesyuarat ketiga pada 9 Disember hingga 22 Disember 2009 (8 hari)

Penggal Pertama
1. Mesyuarat pertama pada 29 April dan 26 Mei hingga 4 Jun 2008 (8 hari). Maklumat lengkap

2. Mesyuarat kedua pada 15 Julai hingga 24 Julai 2008 (7 hari). Maklumat lengkap

3. Mesyuarat ketiga pada 1 Disember hingga 18 Disember 2008 (10 hari). Maklumat lengkap

Waktu Persidangan
Waktu Persidangan ialah dari pukul 10.00 pagi hingga 1.00 tengahari dan 2.30 petang hingga 5.30 petang pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis.

Rang Undang-Undang Yang diluluskan pada 7 Mac hingga 7 April 2011

Mesyuarat Pertama, Penggal Keempat, Parlimen Ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011 (Dewan Rakyat), 18 hingga 28 April 2011)

1. Perbahasan Usul dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Wira Ahmad bin Haji Hamzah [ Jasin ] dan masalah dicadangkan :-

“ Bahawa suatu ucapan yang tidak sepertinya dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, demikian bunyinya:-

“ Ampun Tuanku, Patik, Yang di-Pertua dan Ahli-ahli Dewan Rakyat Malaysia di dalam Persidangan Parlimen, memohon ampun mempersembahkan suatu ucapan yang ikhlas daripada Majlis Dewan Rakyat mengucapkan berbanyak-banyak syukur dan menjunjung kasih kerana Titah Ucapan Tuanku semasa membuka Penggal Keempat Parlimen Yang Kedua Belas.” - Menyambung semula Perbahasan atas masalah (9 Mac, 2011 – 24 Mac 2011)

2. (D.R. 6/2011) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2010) 2011 - dan Usul Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Kedua 2010 seperti berikut :

Menteri Kewangan akan mencadangkan :-

“Bahawa Dewan ini mengikut subseksyen 4(3) Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966, membuat ketetapan bahawa jumlah wang tambahan sebanyak satu bilion sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lapan ribu enam ratus lapan ringgit (RM1,946,598,608) diperuntukkan daripada Kumpulan Wang dan Butiran-butiran (Projek-projek) seperti yang dinyatakan dalam ruang pertama dan kedua penyata Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Kedua, 2010 yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 2 Tahun 2011 dan yang disenaraikan di sebelah Maksud-maksud dan Butiran-butiran (Projek-projek) dalam ruang kesebelas dan kedua belas penyata tersebut.”

2. (D.R. 47/2010) Rang Undang-undang Tenaga Boleh Baharu 2010 -[ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

4 April 2011
3. (D.R. 43/2010) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2010 - [ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

6 April 2011
4. (D.R. 34/2010) Rang Undang-undang Juruanalisis Makanan 2010 - [ Kementerian Kesihatan ]

5. (D.R. 38/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pindaan dan Peluasan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

6. (D.R. 39/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) (Pindaan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

7 April 2011
7. (D.R. 42/2010) Rang Undang-undang Timbang Tara (Pindaan) 2010 - [ Perdana Menteri ]

8. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengikut peruntukan subperenggan 8(3)(a)(iv) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], mengambil ketetapan bersetuju supaya Kerajaan melalui Menteri Kewangan (Pemerbadanan) membuat pelaburan dengan memperoleh sejumlah 10,000,000 unit saham biasa Danalnfra Nasional Berhad, sebuah syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan (Pemerbadanan) pada nilai RM1 bagi satu unit saham."

9. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengikut peruntukan perenggan 4(b) Akta Pendanaan Kerajaan 1983 [Akta 275], mengambil ketetapan supaya Kerajaan memindahkan sebanyak RM15,500 juta wang terimaan Terbitan Pelaburan Kerajaan (TPK) yang diterima di bawah seksyen 3(1) Akta yang sama ke Kumpulan Wang Pembangunan yang dinyatakan dalam Jadual Kedua Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] bagi maksud Kumpulan Wang tersebut.”

10. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut:-
‘Kumpulan Wang Amanah Kebudayaan dan Kebajikan Penggiat Seni’.”

11. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh Seksyen 11 subseksyen 2 Akta Kastam 1967 supaya Perintah Duti Kastam berikut yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.14 dan ST.15 tahun 2011 disahkah.”

12. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh subseksyen 5(3) Akta Cukai Perkhidmatan 1975 supaya perintah Cukai Perkhidmatan yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.16 tahun 2011 disahkan.”

Blogger Templates by OurBlogTemplates.com 2008