Monday, September 23, 2013

Dewan Rakyat 24 September 2013 (Selasa)

Aturan Urusan Mesyuarat [ KLIK ] 24 Sept. 2013
a. Pertanyaan bagi jawab lisan
1. Datuk Dr. Makin @ Marcus Mojigoh [ Putatan ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan :-
(a) sama ada Kerajaan terdesak untuk menandatangani TPPA (Trans Pacific Partnership Agreement); dan
(b) kerangka yang telah diolah oleh Kementerian bagi melindungi kepentingan negara dan pemain industry dalam TPPA dan manfaat negara sekiranya menyertai TPPA dan kesan sekiranya tidak menyertai TPPA. [ Soalan Tambahan : BN Putatan, PAS Rantau Panjang, BN Kalabakan ]

2. Dato' Johari bin Abdul [ Sungai Petani ] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapakah tangkapan telah dibuat terhadap mereka yang terlibat dalam Jenayah Projek IC di Sabah seperti mana yang telah didedahkan semasa perjalanan siasatan Suruhanjaya Siasatan DiRaja. Berapa pula yang telah dibawa ke Mahkamah.[ Soalan Tambahan : PKR Sungai Petani, BN Kinabatangan, ]

3. Dato' Seri Tiong King Sing [ Bintulu ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan :-
(a) apakah pemantauan Kerajaan terhadap penyelewengan subsidi diesel yang diberikan kepada para nelayan yang sering berlaku; dan
(b) apakah langkah-langkah Kerajaan untuk mengatasi masalah ini.[ Soalan Tambahan : BN Bintulu, PAS Temerloh ]

4. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan jumlah Duta dan Pesuruhjaya Tinggi serta Duta khas Malaysia dari kalangan lantikan politik dan nyatakan nama mereka dan negara manakah mereka berkhidmat.[ Soalan Tambahan : PAS Pokok Sena, BN Kulim Bandar-Baharu ]

5. Tuan Haji Zainudin bin Ismail [ Jelebu ] minta PERDANA MENTERI menyatakan pihak-pihak mana yang telah dikenal pasti terlibat dengan ajaran dan fahaman Syiah di negara ini dan apakah tindakan yang telah diambil terhadap mereka bagi membendung penularan fahaman tersebut.[ Soalan Tambahan : BN Jelebu, PAS Kuala Nerus ]

6. Tuan Julian Tan Kok Ping [ Stampin ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan apakah sebab penggunaan perwarna diesel diberhentikan setelah ianya berkesan dalam menangani sindiket menjual diesel subsidi. Apakah rancangan menyeluruh dan langkah Kerajaan bagi menangani isu menjual diesel subsidi.[ Soalan Tambahan : DAP Stampin ]

Soalan MP PAS yang disenaraikan:
12. Dr. Hajah Siti Mariah binti Mahmud [ Kota Raja ] minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan jumlah pembantu domestik asing yang sedang berkhidmat di dalam negara mengikut negara asal mereka dan pecahan terperinci bayaran atau "fee" (RM8 ribu) yang dikenakan kepada majikan untuk mendapat pembantu domestik Indonesia.
 
16. Dato' Dr. Mujahid Yusof Rawa [ Parit Buntar ] minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan usaha jangka panjang dan pendek bagi mengatasi tenaga kerja berkemahiran tinggi dan apakah hasil Pelan Induk Latihan dan Pembangunan Pekerjaan Malaysia 2008-2020 hingga kini.

40. Dr. Mohd. Khairuddin bin Aman Razali [ Kuala Nerus ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan segmentasi perbelanjaan Kerajaan daripada agihan royalti Petronas dari tahun 2010-2012.

50. Tuan Nik Mohamad Abduh bin Nik Abdul Aziz [ Pasir Mas ] minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan jumlah keseluruhan kelab atau akademi bola sepak untuk golongan kanak-kanak dan remaja yang masih beroperasi di Malaysia.

55. Tuan Nik Mohamad Abduh bin Nik Abdul Aziz [ Pasir Mas ] minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan misi Kerajaan untuk menggalakkan rakyat bersukan di setiap kawasan Parlimen di Malaysia bagi sesi ini.

58. Tuan Haji Nasrudin bin Hassan [ Temerloh ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan jumlah bantuan per kapita yang telah diberikan kepada Sekolah Agama Rakyat peringkat rendah dan menengah dari tahun 2010 hingga 2012.

60. Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [ Sepang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan :-
(a) adakah Kementerian telah berbincang dengan Jawatankuasa-Jawatankuasa Penduduk di DUN Sungai Pelek sebelum bertindak menutup Pejabat Pendaftaran Negara Cawangan Sungai Pelek di Bandar Baru Salak Tinggi (BBST) dan Pejabat Imigresen Cawangan Sungai Pelek juga di BBST; dan
(b) adakah Kerajaan bersedia mendengar suara dan keluhan rakyat di DUN Sungai Pelek supaya mewujudkan kembali Pejabat Pendaftaran Negara Cawangan Sungai Pelek di Bandar Baru Salak Tinggi (BBST) dan Pejabat Imigresen Cawangan Sungai Pelek di BBST.

62. Dato' Seri Abdul Hadi bin Awang [ Marang ] minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan apakah pendirian rasmi Kerajaan terhadap Kerajaan Sementara Mesir yang diketuai oleh Adly Mansour hasil daripada rampasan kuasa tentera pada 3 Julai 2013 yang lalu.

66. Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [ Sepang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan:-
(a) adakah Kementerian telah berbincang dengan Jawatankuasa-Jawatankuasa Penduduk di Putra
Perdana sebelum bertindak menutup Balai Polis Putra Perdana pada bulan Ogos 2013 yang lalu; dan
(b) adakah Kementerian bersedia untuk mendengar suara rakyat di Putra Perdana untuk membina Balai Polis Putra Perdana yang tetap/kekal di tapaknya yang terletak di sebelah Masjid Putra Perdana.

68. Dr. Mohd. Khairuddin bin Aman Razali [ Kuala Nerus ] minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan pendirian OIC berhubung krisis-krisis di negara umat Islam.

77. Tuan Haji Nasrudin bin Hassan [ Temerloh ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan adakah pihak Kerajaan membenarkan para mahasiswa dalam dan luar negara yang terlibat dengan mana-mana organisasi parti politik.

86. Tuan Ahmad Marzuk bin Shaary [ Bachok ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan hasil siasatan Jawatankuasa Penyiasatan Khas Kemalangan Bas di KM3.5 Jalan Genting Highlands. Apakah punca dan langkah yang dicadangkan bagi mengelak tragedi sedemikian daripada berulang.

88. Raja Dato' Kamarul Bahrin Shah [ Kuala Terengganu ] minta MENTERI PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN menyatakan adakah Kementerian berhasrat menukar kadar bayaran elektrik untuk
hotel-hotel serta pengusaha-pengusaha pelancongan tempatan lain daripada kategori "komersial" kepada "industri" memandangkan kos industri pelancongan yang makin meningkat tinggi dan sumbangan besar sektor pelancongan kepada ekonomi negara.

89. Puan Siti Zailah binti Mohd Yusoff [ Rantau Panjang ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan berapakah jumlah NGO Wanita yang aktif di seluruh negara mengikut bidang serta berapakah peruntukan yang telah dibelanjakan setiap satu bagi tahun 2000 hingga 2013.

101. Dr. Mohd. Khairuddin bin Aman Razali [ Kuala Nerus ] minta MENTERI PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN menyatakan apakah perancangan Kerajaan untuk membantu meningkatkan hasil pelancongan di negeri Terengganu.

104. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan mengikut fasal perjanjian manakah pembahagian pungutan bayaran saman AES dibuat antara Kerajaan dengan syarikat penyedia perkhidmatan seperti yang diumumkan Kerajaan membayar pada syarikat RM13,550,758.00 dan Kerajaan hanya mendapat RM3,429,910.00 sahaja daripada keseluruhan kutipan RM20,020,500.00 bayaran kompaun.

105. Dato' Dr. Mujahid Yusof Rawa [ Parit Buntar ] minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan keadaan terkini di Lahad Datu. Apakah Kementerian bercadang untuk membeli aset pertahanan terutamanya sistem radar dan lain-lain yang baru bagi menangani keselamatan di Sabah.

110. Tuan Ahmad Marzuk bin Shaary [ Bachok ] minta MENTERI PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN menyatakan apakah bentuk bantuan dan jumlah peruntukan Kementerian yang boleh diberikan dalam membantu menjayakan bandar Bachok sebagai bandar pelancongan Islam.

116. Dato’ Dr. Nik Mazian bin Nik Mohamad [ Pasir Puteh ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan berapa ramai pengusaha-pengusaha kapal nelayan laut dalam di
Kelantan yang terdiri dari kalangan anak tempatan. Berapa banyak lesen-lesen yang telah diberi dan siapakah sebenarnya pengusaha dan pekerja-pekerja di atas kapal ini.

117. Dato' Kamarudin bin Jaffar [ Tumpat ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan sama ada Kementerian mempunyai perancangan yang konkrit bilakah jambatan di antara Pengkalan Kubor dengan Takbai (Thailand) akan dibina. 

128. Dato' Takiyuddin bin Hassan [ Kota Bharu ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah Kerajaan bercadang atau memikirkan untuk melantik mana-mana Ahli Parlimen (Bukan Barisan Nasional) yang berkelayakan untuk mengetuai atau sekurang-kurangnya menganggotai sesebuah Agensi Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun ataupun GLC sebagaimana yang diamalkan di negaranegara maju.

131. Dr. Che Rosli bin Che Mat [ Hulu Langat ] minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan :-
(a) adakah pembangunan perumahan dan lot-lot komersial mutakhir ini sebagai memenuhi tuntutan keperluan penduduk atau hanya semata-mata memberi ruang perniagaan kepada pemaju-pemaju perumahan; dan
(b) bolehkah projek perumahan terbengkalai dijadikan projek perumahan mampu milik dan dijual kepada pembeli sedia ada.

138. Dr. Haji Izani bin Haji Husin [ Pengkalan Chepa ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan penilaian pihak Kerajaan, sejauhmanakah pembinaan benteng hakisan ombak di Pantai Sabak dan Semut Api dalam kawasan Pengkalan Chepa berjaya menghalang hakisan pada masa hadapan.

144. Dr. Che Rosli bin Che Mat [ Hulu Langat ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan:-
(a) peranan yang dimainkan oleh Galeri MUFORS (Malaysian United for Road Safety) dalam membantu memastikan keselamatan jalan raya terjamin; dan
(b) adakah aspek-aspek keselamatan telah dikongsi secara berkesan kepada pengguna jalan raya secara umumnya dan apakah usaha-usaha untuk mempromosikannya.

154. Dr. Hajah Siti Mariah binti Mahmud [ Kota Raja ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan adakah kampung-kampung di dalam Kawasan Kota Raja masih di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah dan semenjak 2008 berapakah peruntukan yang telah dikeluarkan untuk kampungkampung ini dan untuk tujuan apa.

161. Tuan Wan Hasan bin Mohd Ramli [ Dungun ] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapa banyakkah jumlah tanah yang telah dimiliki oleh warga asing di Wilayah Iskandar Johor.

167. Tuan Ahmad Baihaki bin Atiqullah [ Kubang Kerian ] minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan bolehkah Kerajaan menyenaraikan negeri-negeri yang tidak pernah mendapat kemudahan
pembinaan stadium daripada Kerajaan Persekutuan.

174. Tuan Idris bin Haji Ahmad [ Bukit Gantang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan kenapa Polis gagal membanteras kegiatan jenayah ringan dan berat sedangkan data dan perangkaan sudah diperolehi Pengarah Siasatan Jenayah (CID) Bukit Aman, Datuk Hadi Ho Abdullah yang menurut rekod Polis mengenai anggota kumpulan geng yang dikenali mendedahkan bahawa 71 peratus daripadanya adalah kaum India, 23 peratus Cina dan 5 peratus Melayu.

176. Tuan Haji Khalid bin Abdul Samad [ Shah Alam ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan status terkini pelaksanaan Automatic Enforcement System (AES). Nyatakan jumlah kemalangan sebelum dan selepas pelaksanaan AES ini serta keberkesanan sistem ini dalam mengurangkan kadar kemalangan di kawasan tersebut.

Usul 23(1)(i) Oleh PAS Pokok Sena mengenai isu Rampasan Kuasa Tentera Mesir terhadap Kerajaan Sah Dr. Mursi di Mesir.

b. Perbahasan Usul dan Rang Undang2 Bacaan Kali Kedua
1. (D.R. 5/2013) Rang Undang-undang Akta Profesion Undang-undang (Pindaan) 2012 (Pindaan) 2013 – Menyambung semula Perbahasan atas masalah, “Bahawa Rang Undangundang ini dibacakan kali yang kedua sekarang” (23 September, 2013)

[ Sambungan Perbahasan : BN Pasir Gudang, BN Jasin, BN Bagan Serai, BN Silam, BN Tanjong Karang ]
[ Rehat ]

[ Penggulungan - BN Kinabatangan, PKR Indera Mahkota, BN Lenggong, BN Kinabatangan, DAP Petaling Jaya Utara, BN Kinabatangan, PAS Sepang, PKR Bukit Katil, DAP Beruas, BN Kinabatangan ]

2. (D.R. 6/2013) Rang Undang-undang Profesion Undangundang (Pindaan) 2013 [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

[ Perbahasan - DAP Beruas, BN Kota Tinggi, PKR Padang Serai, BN Tanjong Karang, PKR Kapar ]

[ Penggulungan - PKR Kapar, DAP Batu Gajah, PKR Bukit Katil ] - Lulus


Ucapan Penangguhan

1. Tajuk : Elaun Perumahan Wilayah (EPW) Dan Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) Kakitangan Kerajaan Daripada Semenanjung Dan Sarawak ke Sabah Dan juga dari Sabah ke semenanjung Dan Sarawak Perlu Segera diselaraskan di atas Prinsip 1Malaysia Rakyat Didahulukan dan Pencapaian Diutamakan. Oleh : YB Datuk Madius Tangau (Tuaran)

2. Tajuk : Apakah Cadangan Kerajaan untuk mengatasi Kelemahan dalm Pengendalian Kes Menukar Status agama. Oleh : YB Michael Jayakumar Devaraj (Sungai Siput)

0 comments:

Taqwim Parlimen ke 12

Mesyuarat Ketiga Penggal Kelima Parlimen Ke 12
1. Dewan Rakyat pada 24 September hingga 27 November 2012. (Tambahan 2 hari - 28 - 29 Nov 2012)
2. Pembentangan Rang Undang-Undang Perbekalan 2013 (Bajet 2013) pada 28 September 2012.
3. Dewan Negara pada 3 Disember hingga 20 Disember 2012.

Mesyuarat Kedua Penggal Kelima Parlimen Ke 12
1. Dewan Rakyat pada 11 Jun hingga 28 Jun 2012
2. Dewan Negara pada 9 Julai hingga 17 Julai 2012

Mesyuarat Pertama Penggal ke 5 Parlimen ke 12
1. Mesyuarat Dewan Rakyat pada 12 Mac hinga 12 April 2012.
2. Perasmian Pembukaan Penggal Kelima oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 12 Mac 2012.
3. Mesyuarat Dewan Negara pada 23 April hingga 10 Mei 2012.

Mesyuarat Lalu
1. Mesyuarat Ketiga Penggal Ke 4 Parlimen Ke 12
1.1. Dewan Rakyat pada 3 Oktober hingga 1 Disember 2011. (33 hari)
1.2. Pembentangan Bajet oleh Perdana Menteri/ Menteri Kewangan pada 7 Oktober 2011 (Jumaat) jam 4.00 petang.
(Nota: Cuti Hari Raya Korban pada 7 Nov 2011 -Isnin)
1.3. Dewan Negara pada 7 Dis hingga 22 Dis 2011 (10 hari)

2. Mesyuarat Kedua Penggal Keempat Parlimen Ke 12
2.1. Dewan Rakyat pada 13 Jun hingga 30 Jun 2011 (12 hari)
2.2. Dewan Negara pada 4 Julai hingga12 Julai 2011 (6 hari)

3. Mesyuarat Pertama, Penggal Ke Empat Dewan Rakyat ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011.

3.1. Perasmian oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 7 Mac 2011 jam 10.00 pagi.
3.3. Mesyuarat Dewan Negara pada 18 April hingga 28 April 2011.

Takwim Dewan Rakyat 3 Okt - 1 Dis 2011

Penyata Dewan Rakyat 3 Oktober hingga 1 Disember 2011

1 Nov 2011 2 Nov 2011 3 Nov 2011
8 Nov 2011 9 Nov 2011 10 Nov 2011
14 Nov 2011 15 Nov 2011 16 Nov 2011
17 Nov 2011

Rang Undang-Undang (Bacaan Kali Kedua) telah DILULUSKAN

Perbahasan Dewan Rakyat 15 Mac hingga 22 April 2010
1. (D.R. 7/2010) Rang Undang-undang Persaingan 2010 – Menyambung semula perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang.” (20 April, 2010)
2. (D.R. 6/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Persaingan 2010. (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)
3. (D.R. 8/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
4. (D.R. 12/2010) Rang Undang-undang Pengangkutan Awam Darat 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
5. (D.R. 11/2010) Rang Undang-undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (Pindaan) 2010(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
6. (D.R. 10/2010) Rang Undang-undang Pelesenan Kenderaan Pelancongan (Pindaan) 2010 (Menteri Pelancongan)
7. (D.R. 9/2010) Rang Undang-undang Keretapi (Pindaan) 2010 (Menteri Pengangkutan)
8. (D.R. 17/2010) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010
(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
9. (D.R. 13/2010) Rang Undang-undang Jualan Langsung (Pindaan) 2010 (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)
10. (D.R. 14/2010) Rang Undang-undang Setem (Pindaan) 2010. (Menteri Kewangan)

Perbahasan Rang Undang-Undang pada Mesyuarat Dewan Rakyat Ketiga, Penggal Kedua Parlimen ke 12 pada 19 Oktober hingga 17 Disember 2009
19. D.R.34/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Tenaga (Pindaan) 2009 - 16 Disember 2009
18. D.R.14/2009 Rang Undang-Undang Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2009
17. D.R.28/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 2009
16. D.R.23/2009 Rang Undang-Undang Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan 2009
15. D.R.26/2009 Rang Undang-Undang Yayasan Labuan 2009
14. D.R.27/2009 Rang Undang-Undang Amanah Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
13. D.R.29/2009 Rang Undang-Undang Syarikat Luar Pesisir (Pindaan) 2009.
12. D.R.31/2009 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2009
11. D.R.30/2009 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan Dan Sekuriti Labuan 2009
10. D.R.25/2009 Rang Undang-Undang Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
9. D.R.24/2009 Rang Undang-Undang Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
8. D.R.33/2009 Rang Undang-Undang Kewangan (No. 2) 2009 [ 14 Disember 2009 ]
7. DR 32/2009 Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 [ 23 Oktober,
6 Oktober hingga 14 Disember 2009 ]
6. Rang Undang-undang Jawatankuasa Etika Hakim 2008. [ 22 Oktober 2009 ditangguhkan sehingga 14 Disember 2009 ]
5. Rang Undang-undang Panglima Gagah Berani (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [ 21 – 22 Oktober 2009 ]
4. Rang Undang-undang Seri Pahlawan Gagah Perkasa (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [ 21 Oktober 2009 ]
3. Rang Undang-undang Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Peruntukan Khas) (Pindaan) 2008 [ 20 - 21 Oktober 2009 ]
2. (D.R.13/2009) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (Pindaan) 2009 [ 19 - 20 Oktober 2009 ]
1. (D.R. 12/2009) Rang Undang-undang Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Pindaan) 2009. (Kementerian Kewangan) [ 19 Oktober 2009 ]

USUL-USUL MP PAS

Usul-usul yang dikemukakan dalam Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Dewan Rakyat ke 12 (19 Oktober hingga 15 Disember 2009)

68. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mendesak Kerajaan menghentikan siasatan kebocoran kertas Kabinet berkaitan isu PKFZ dan mengisytiharkan dokumen tersebut bukan lagi di bawah OSA memandangkan isi dokumen tersebut bukannya mengandungi isu keselamatan dan pertahanan negara sebaliknya ia menyentuh isu penyalahgunaan kuasa-kuasa Kabinet yang menyebabkan berlakunya skandal PKFZ. Jika Kerajaan mengamalkan prinsip integriti yang tinggi, rakyat sewajarnya diberi peluang untuk mengetahui dan memiliki secara bebas dokumen tersebut”. (Menteri Dalam Negeri )

69. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] akan mencadangkan:-
"Bahawa dewan ini mewakili rakyat Malaysia merakamkan kekesalan yang amat sangat atas keengganan Kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Diraja bagi menyiasat skandal PKFZ sebaliknya Kerajaan dilihat cuba untuk menutup skandal ini dan melindungi pemimpin politik UMNO/BN. Sekali lagi Kerajaan dituntut demi kepentingan negara dan rakyat perlu segera menubuhkan Suruhanjaya Diraja yang bebas untuk menyiasat secara keseluruhan skandal PKFZ yang merupakan skandal terburuk negara yang menelan wang rakyat bernilai RM12 bilion”. - (Perdana Menteri)

Penyata Dewan Rakyat 7 Mac hingga 7 April 2011

Mesyuarat Pertama Penggal Ke 4, Parlimen Ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011

7 Mac 2011 8 Mac 2011 9 Mac 2011 10 Mac 2011
14 Mac 2011 15 Mac 2011 16 Mac 2011 17 Mac 2011
21 Mac 2011 22 Mac 2011 23 Mac 2011 24 Mac 2011
28 Mac 2011 29 Mac 2011 30 Mac 2011 31 Mac 2011

4 Apr 2011 5 Apr 2011 6 Apr 2011 7 Apr 2011

Penyata Dewan Rakyat 11 Oktober hingga 15 Disember 2010

Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga, Dewan Rakyat ke 12 pada 11 Oktober hingga 15 Disember 2010
3 Nov 2010 2 Nov 2010 1 Nov 2010

28 Okt 2010
27 Okt 2010 26 Okt 2010 25 Okt 2010
21 Okt 2010 20 Okt 2010 19 Okt 2010
18 Okt 2010 15 Okt 2010 14 Okt 2010
13 Okt 2010 12 Okt 2010 11 Okt 2010

MP PAS bersama Speaker Dewan Rakyat

MP PAS bersama Speaker Dewan Rakyat
Kunjungan Hormat sebahagian MP PAS keatas Speker Dewan Rakyat pada 5 Mei 2008. Duduk dari kiri: Dato’ Abdul Halim (Pengkalan Chepa), Ustaz Nasharudin Mat Isa (Bachok), Tan Sri Pandikar Amin Mulia (Speaker Dewan Rakyat), Dr Lo’ Lo’ Mohd Ghazali (Titiwangsa), Puan Siti Zailat bt Mohd Yusof (Rantau Panjang), Dr Siti Mariah Mahmood (Kota Raja). Tiada dalam gambar - Dato Seri Abdul Hadi Awang (Marang), Dato' Kamarudin Jaffar (Tumpat), Dr Mohd Hatta Ramli (Kuala Krai), Mahfuz Omar (Pokok Sena), Dr Dzulkefly Ahmad (Kuala Selangor), Ustaz Taib Azamuddin (Baling) dan Dato Ibrahim Ali (Pasir Mas)

Taqwim Dewan Rakyat Ke 12

1. Penggal Keempat
1.1. Mesyuarat Kedua Dewan Rakyat pada 13 Jun hingga 28 Jun 2011 (10 hari), tambah dua hari 29-30 Jun 2011
1.2. Mesyuarat Kedua Dewan Negara pada 4 Julai hingga12 Julai 2011 (6 hari)

2. Mesyuarat Pertama, Penggal Ke Empat
2.1. Perasmian oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 7 Mac 2011 jam 10.00 pagi.
2.2. Mesyuarat Pertama Dewan Rakyat pada 7 Mac hingga 7 April 2011.
2.3. Mesyuarat Dewan Negara pada 18 April hingga 28 April 2011.

3. Mesyuarat Ketiga, Penggal Keempat
3.1. Dewan Rakyat mulai 3 Oktober hingga 7 Disember 2011
3.2. Pembentangan Bajet pada 7 Oktober 2011 (Jumaat - 4.00 petang)
3.3. Dewan Negara mulai 6 hingga 21 Disember 2011 (10 hari)

Penggal Ketiga
1. Mesyuarat Pertama, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 15 Mac hingga 15 April 2010 dan ditambahkan sehingga 22 April 2010.

2. Mesyuarat kedua, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 7 Jun hingga 15 Julai 2010.

3. Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 11 Oktober hingga 9 Disember 2010

Penggal Kedua
1. Mesyuarat pertama pada 16 Februari hingga 19 Mac 2009 (19 hari) ditambah 3 hari lagi (23 hingga 25 Mac 2009).

2. Mesyuarat kedua pada 15 Jun hingga 30 Jun 2009 (10 hari).

3. Mesyuarat ketiga pada 19 Oktober hingga 15 disember 2009 (35 hari)

Penggal Pertama
1.Mesyuarat Pertama pada 28 April hingga 27 Mei 2008 (16 hari). Maklumat Lengkap

2. Mesyuarat Kedua pada 23 Jun hingga 15 Julai 2008 (14 hari). Maklumat lengkap

3. Mesyuarat Ketiga pada 18 Ogos hingga 11 Disember 2008 (41 hari). Pembentangan Bajet pada 29 Ogos 2008 (Jumaat) jam 4.00 petang. Maklumat lengkap

Waktu Persidangan

Waktu Persidangan ialah dari pukul 10.00 pagi hingga 1.00 tengahari dan 2.30 petang hingga 5.30 petang pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis.

Takqwim Dewan Negara ke 12

Penggal Ketiga
1. Mesyuarat pertama pada 15 Mac, 26 April hingga 6 Mei 2010.

2. Mesyuarat Kedua mulai 19 Julai hingga 3 Ogos 2010 (10 Hari)

3. Mesyuarat Ketiga mulai 13 Disember hingga 22 Disember 2010 (7 hari)

Penggal Kedua
1. Mesyuarat pertama pada 16 Februari, 30 Mac hingga 8 April 2009 (8 hari).

2. Mesyuarat kedua pada 6 Julai hingga 14 Julai 2009 (6 hari).

3. Mesyuarat ketiga pada 9 Disember hingga 22 Disember 2009 (8 hari)

Penggal Pertama
1. Mesyuarat pertama pada 29 April dan 26 Mei hingga 4 Jun 2008 (8 hari). Maklumat lengkap

2. Mesyuarat kedua pada 15 Julai hingga 24 Julai 2008 (7 hari). Maklumat lengkap

3. Mesyuarat ketiga pada 1 Disember hingga 18 Disember 2008 (10 hari). Maklumat lengkap

Waktu Persidangan
Waktu Persidangan ialah dari pukul 10.00 pagi hingga 1.00 tengahari dan 2.30 petang hingga 5.30 petang pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis.

Rang Undang-Undang Yang diluluskan pada 7 Mac hingga 7 April 2011

Mesyuarat Pertama, Penggal Keempat, Parlimen Ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011 (Dewan Rakyat), 18 hingga 28 April 2011)

1. Perbahasan Usul dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Wira Ahmad bin Haji Hamzah [ Jasin ] dan masalah dicadangkan :-

“ Bahawa suatu ucapan yang tidak sepertinya dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, demikian bunyinya:-

“ Ampun Tuanku, Patik, Yang di-Pertua dan Ahli-ahli Dewan Rakyat Malaysia di dalam Persidangan Parlimen, memohon ampun mempersembahkan suatu ucapan yang ikhlas daripada Majlis Dewan Rakyat mengucapkan berbanyak-banyak syukur dan menjunjung kasih kerana Titah Ucapan Tuanku semasa membuka Penggal Keempat Parlimen Yang Kedua Belas.” - Menyambung semula Perbahasan atas masalah (9 Mac, 2011 – 24 Mac 2011)

2. (D.R. 6/2011) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2010) 2011 - dan Usul Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Kedua 2010 seperti berikut :

Menteri Kewangan akan mencadangkan :-

“Bahawa Dewan ini mengikut subseksyen 4(3) Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966, membuat ketetapan bahawa jumlah wang tambahan sebanyak satu bilion sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lapan ribu enam ratus lapan ringgit (RM1,946,598,608) diperuntukkan daripada Kumpulan Wang dan Butiran-butiran (Projek-projek) seperti yang dinyatakan dalam ruang pertama dan kedua penyata Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Kedua, 2010 yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 2 Tahun 2011 dan yang disenaraikan di sebelah Maksud-maksud dan Butiran-butiran (Projek-projek) dalam ruang kesebelas dan kedua belas penyata tersebut.”

2. (D.R. 47/2010) Rang Undang-undang Tenaga Boleh Baharu 2010 -[ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

4 April 2011
3. (D.R. 43/2010) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2010 - [ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

6 April 2011
4. (D.R. 34/2010) Rang Undang-undang Juruanalisis Makanan 2010 - [ Kementerian Kesihatan ]

5. (D.R. 38/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pindaan dan Peluasan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

6. (D.R. 39/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) (Pindaan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

7 April 2011
7. (D.R. 42/2010) Rang Undang-undang Timbang Tara (Pindaan) 2010 - [ Perdana Menteri ]

8. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengikut peruntukan subperenggan 8(3)(a)(iv) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], mengambil ketetapan bersetuju supaya Kerajaan melalui Menteri Kewangan (Pemerbadanan) membuat pelaburan dengan memperoleh sejumlah 10,000,000 unit saham biasa Danalnfra Nasional Berhad, sebuah syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan (Pemerbadanan) pada nilai RM1 bagi satu unit saham."

9. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengikut peruntukan perenggan 4(b) Akta Pendanaan Kerajaan 1983 [Akta 275], mengambil ketetapan supaya Kerajaan memindahkan sebanyak RM15,500 juta wang terimaan Terbitan Pelaburan Kerajaan (TPK) yang diterima di bawah seksyen 3(1) Akta yang sama ke Kumpulan Wang Pembangunan yang dinyatakan dalam Jadual Kedua Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] bagi maksud Kumpulan Wang tersebut.”

10. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut:-
‘Kumpulan Wang Amanah Kebudayaan dan Kebajikan Penggiat Seni’.”

11. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh Seksyen 11 subseksyen 2 Akta Kastam 1967 supaya Perintah Duti Kastam berikut yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.14 dan ST.15 tahun 2011 disahkah.”

12. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh subseksyen 5(3) Akta Cukai Perkhidmatan 1975 supaya perintah Cukai Perkhidmatan yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.16 tahun 2011 disahkan.”

Blogger Templates by OurBlogTemplates.com 2008