Sunday, September 29, 2013

Dewan Rakyat 30 September 2013 (Isnin)

Aturan Urusan Mesyuarat [ KLIK ] 30 Sept. 2013
a. Pertanyaan bagi jawab lisan
1. Dato' Haji Abdul Rahman bin Haji Mohamad [ Lipis ] minta PERDANA MENTERI menyatakan bilakah pembinaan Program Perumahan Rakyat 1Malaysia (PRIMA) di kawasan Parlimen Lipis akan mula dilaksanakan kerana difahamkan projek PR1MA yang akan dilaksanakan ini merupakan lokasi terawal di Pahang yang akan melaksanakan projek tersebut dan ia merupakan satu rahmat kepada penduduk terutama golongan miskin untuk memiliki kediaman selesa.[ Soalan Tambahan : BN Lipis, PKR Gombak ]

2. Dr. Mohd Hatta bin Md. Ramli [ Kuala Krai ] minta MENTERI KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA menyatakan bila usaha untuk meningkatkan capaian telekomunikasi khususnya tanpa wayar di Kuala Krai akan dicapai sepenuhnya.[ Soalan Tambahan : PAS Kuala Krai, BN Kanowit ]

3. Dato' Noraini binti Ahmad [ Parit Sulong ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan apakah hasil cadangan penggabungan dua pengeluar kereta nasional iaitu Proton Holdings Berhad (PROTON) dengan Perusahaan Automobil Kedua Sdn Bhd (PERODUA) yang dikatakan boleh meningkatkan daya saing industri automotif Negara.[ Soalan Tambahan : BN Parit Sulong, DAP Kepong ]

4. Tuan Wan Hasan bin Mohd Ramli [ Dungun ] minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan apakah mekanisme dalam membantu syarikatsyarikat kecil dalam melaksanakan skim gaji minimum dan sejauh mana mekanisme itu beroperasi.[ Soalan Tambahan : PAS Dungun, BN Bintulu ]

5. Dato' Seri Reezal Merican bin Naina Merican [ Kepala Batas ] minta PERDANA MENTERI menyatakan memberikan sedikit rasional kepada tindakan Petronas Carigali Sdn. Bhd. (PCSB) menubuhkan sebuah anak syarikat bernama VESTIGO PETROLEUM baru-baru ini. Apakah bidang tumpuan anak syarikat PCSB yang baru ini. Apakah ia tidak menyebabkan crowded effect kepada syarikat-syarikat tempatan yang turut terlibat dalam bidang dan industri yang sama.[ Soalan Tambahan : BN Kepala Batas, PAS Pokok Sena ]

6. Tuan Nga Kor Ming [ Taiping ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan apakah rancangan dan langkah Kementerian untuk meningkatkan kualiti pendidikan serta mengawal caj kutipan yuran sekolah "International Schools" di negara ini supaya kebajikan pelajar-pelajar sekolah terjamin.[ Tidak Hadir ]

7. Dato' Abd. Aziz bin Haji Sheikh Fadzir [ Kulim Bandar Baharu ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah perancangan efektif Kerajaan untuk mengatasi kemelesetan ekonomi dan mengurus hutang negara sekiranya pertumbuhan GDP tidak mencapai seperti yang disasarkan.[ Soalan Tambahan : BN Kulim Bandar Baharu, PAS Kuala Nerus ]

8. Puan Alice Lau Kiong Yieng [ Lanang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan:-
(a) bilangan anggota RELA yang terdapat di setiap negeri dan syarat kelayakan menyertai RELA serta latihan khas yang diberi sebelum mereka menjalankan tugas; dan
(b) elaun yang diberikan kepada anggota RELA dan jumlah elaun yang diberi sejak 2008.[ Soalan Tambahan : DAP Lanang ]

Soalan MP PAS yang disenaraikan:
10. Tuan Haji Nasrudin bin Hassan [ Temerloh ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan adakah pihak Kementerian bercadang untuk menubuhkan universiti di kawasan Parlimen Temerloh.

14. Dato' Takiyuddin bin Hassan [ Kota Bharu ] minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan apakah sikap dan pendirian Kerajaan Malaysia dalam isu pergolakan politik yang sedang melanda Republik Mesir sekarang ini.

28. Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [ Sepang ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk memulihkan kembali "issuer default rating" ( IRD ) ke atas sektor swasta yang terjejas daripada dapatan (findings) Fitch Ratings seperti Malayan Banking Bhd. dan Telekom Malaysia Bhd.

36. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan dari manakah sumber kewangan Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) membeli Mandarin Purpose Sdn. Bhd. yang benilai RM42 juta.

40. Puan Siti Zailah binti Mohd Yusoff [ Rantau Panjang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan statistik jenayah dalam negara dari tahun 2000 hingga 2013. Apakah usaha Kerajaan mengatasi masalah jenayah senjata api yang semakin berleluasa dalam negara serta usaha membanteras penyeludupan senjata api ke dalam negara.

41. Dato' Seri Abdul Hadi bin Awang [ Marang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah nilaian dalam Ringgit Malaysia (RM) terhadap semua janji projek pembangunan dan peruntukan-peruntukan tunai lainnya yang diberi oleh pihak Kerajaan sepanjang tempoh 10 Julai 2013 hingga 24 Julai 2013 di kawasan Dewan Undangan Negeri N.01 Kuala Besut.

42. Dr. Haji Izani bin Haji Husin [ Pengkalan Chepa ] minta MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI menyatakan apakah langkah-langkah Kerajaan untuk menstabilkan harga getah pada paras yang tinggi bagi memastikan taraf hidup 120,023 orang pekebun kecil getah terus
terpelihara.

46. Tuan Ahmad Baihaki bin Atiqullah [ Kubang Kerian ] minta MENTERI KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA menyatakan setiap kali tibanya sambutan Hari Kemerdekaan negara, Kementerian dilihat terpaksa bersusah payah berkempen supaya rakyat menyambutnya, tetapi ia masih lagi dingin dan hambar. Apakah punca sebenar perkara ini berlaku.

62. Dato’ Dr. Nik Mazian bin Nik Mohamad [ Pasir Puteh ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan apakah kesalahan-kesalahan yang dihukum dengan sebatan rotan. Berapa sebatan dan bagaimana kaedah sebatan dilakukan.

73. Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [ Sepang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan:-
(a) berapakah peruntukan yang diberikan oleh Kerajaan setiap tahun kepada mana-mana Kawasan Parlimen yang dimenangi oleh Barisan Nasional dan bagaimanakah peruntukan itu disalurkan; dan
(b) bagi kawasan Parlimen yang tidak dimenangi oleh BN, adakah peruntukan juga diberikan dan jika ya, kepada siapakah peruntukan itu disalurkan.

75. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan syarikat firma kewangan antarabangsa mana yang dilantik menjadi arranger hutang 1MDB.

84. Tuan Wan Hasan bin Mohd Ramli [ Dungun ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan berdasarkan kepentingan apakah seramai 1.4 juta warga Bangladesh akan diberi Kad Pekerja Asing (IPAS) sedangkan telah terbukti mereka banyak menimbulkan masalah sosial bahkan telah mengancam keselamatan negara.

85. Dato’ Dr. Nik Mazian bin Nik Mohamad [ Pasir Puteh ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan adakah pihak Kerajaan bercadang untuk menghukum dengan sebatan rotan kepada orang-orang yang didapati bersalah mengambil dadah.

86. Tuan Haji Nasrudin bin Hassan [ Temerloh ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan maklum balas yang telah diberikan oleh guru-guru sepanjang pelaksanaan sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). 

96. Puan Siti Zailah binti Mohd Yusoff [ Rantau Panjang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah hasil petroleum minyak dan gas yang dikeluarkan di kawasan perairan Kelantan serta kawasan bertindih sekitarnya sejak tahun 1990 hingga 2013 mengikut jumlah hasil telaga minyak dan gas yang telah dan sedang beroperasi.

105. Raja Dato' Kamarul Bahrin Shah [ Kuala Terengganu ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan apakah langkah-langkah keselamatan yang diambil bagi memastikan kerja-kerja penambakan tanah dalam Sungai Terengganu bagi projek "cadangan mereka bentuk, membina
dan menyiapkan double road frontage fasa 2 dari Pasar Payang ke Taman Shah Bandar" yang dimulakan pada 30 Disember 2012 tidak akan menyebabkan berlaku banjir pada penduduk bandar memandangkan kelebaran (width) Sungai Terengganu di antara Seberang Takir dan Shah Bandar Tanjung semakin kecil setelah kerja-kerja penambakan dimulakan sejak 2005.

132. Dato' Seri Abdul Hadi bin Awang [ Marang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah tindakan susulan Kerajaan terhadap saranan Jawatankuasa Khas Pilihan Parlimen untuk Penambahbaikan Proses Pilihan Raya, supaya menambah baik dan mengkaji keperluan mengubah sistem pilihan raya Malaysia ketika ini yang berasaskan sistem majoriti mudah (first past the post).

134. Dr. Che Rosli bin Che Mat [ Hulu Langat ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan peranan dan pencapaian yang dimainkan oleh Institut Sosial Malaysia dalam membangunkan profesionalisme pegawai-pegawai Kementerian dalam memberi perkhidmatan yang berkesan dan cemerlang bagi kepada pembangunan masyarakat berpendapatan sederhana dan pembaikan taraf sosial mereka.

155. Dato' Dr. Mujahid Yusof Rawa [ Parit Buntar ] minta PERDANA MENTERI menyatakan kandungan "silver nitrate" dalam dakwat kekal di PRK Kuala Besut baru-baru ini.

165. Dr. Mohd Hatta bin Md. Ramli [ Kuala Krai ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan:-
(a) apakah perbezaan di antara terma-terma negosiasi yang terkini berbanding dengan terma-terma negosiasi US FTA terdahulu yang gagal disepakati; dan
(b) jika Kerajaan tidak bersetuju dengan terma-terma US FTA yang terdahulu maka atas faktor apakah Kerajaan bersetuju untuk menyambung semula negosiasi ini.

171. Dr. Hajah Siti Mariah binti Mahmud [ Kota Raja ] minta MENTERI KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA menyatakan hasil sebarang kajian yang dibuat untuk mengenal pasti sebab-sebab penurunan respons rakyat untuk mengibarkan Jalur Gemilang semasa sambutan kemerdekaan beberapa tahun terakhir ini dan apakah pendekatan Kementerian supaya sambutan kemerdekaan lebih bermakna.

172. Dato' Kamarudin bin Jaffar [ Tumpat ] minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan kenapakah Kementerian tidak mengeluarkan kenyataan pendirian yang tegas menolak rampasan kuasa oleh tentera di Mesir pada 3 Julai 2013.

b. Perbahasan Usul dan Rang Undang2 Bacaan Kali Kedua
1. Menyambung Semula Pertimbangan Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2013) 2013 (D.R. 7/2013) dalam Jawatankuasa Sebuah-buah Majlis. (26 September, 2013) [ Menteri Kewangan ]

[ Perbahasan Peringkat Jawatankuasa ]

[ Kementerian Kewangan - PKR Selayang, BN Jasin, PAS Tumpat, BN Lipis, PKR Petaling Jaya Selatan, PAS Kubang Kerian, BN Kuala Kangsar, PAS Pokok Sena ][ Rehat ]

[ BN Langkawi ]

[ Penggulungan - BN Kulim Bandar Baru, PKR Lumut, DAP Raub, BN Merbok, BN Jelebu, BN Kinabatangan, BN Tasek Gelugor, BN Labuan, BN Merbok, BN Kinabatangan, BN Langkawi, DAP Bagan, PKR Petaling Jaya Selatan ]

[ Kementerian Kerja Raya - PKR Petaling Jaya Selatan, PKR Sungai Petani ] [ Penggulungan - PKR Petaling Jaya Selatan, PAS Rantau Panjang, DAP Puchong, PAS Kuala Nerus, PAS Bukit Gantang ]

[ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau & Air - PAS Hulu Langat, ]

[ Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi - PAS Hulu Langat ]

[ Kementerian Pendidikan - DAP Kulai, PAS Kuala Krai, PAS Rantau Panjang, BN Tuaran, PAS Parit Buntar, BN Hulu Rejang, PAS Pokok Sena, BN Kinabatangan, PAS Bukit Gantang, PAS Tumpat, BN Tasek Gelugor ]

[ Penggulungan - PAS Rantau Panjang, DAP Tuaran, BN Kinabatangan, PAS Pokok Sena, BN Langkawi, PAS Pokok Sena, BN Kangar, PAS Rantau Panjang, PAS Pokok Sena, PAS Kuala Nerus, PAS Sepang, PKR Bukit Katil, PAS Rantau Panjang, PAS Pokok Sena, PAS Sepang, PKR Lumut, BN Tasek Gelugor, PAS Kota Raja ]

[ Kementerian Kesihatan - BN Bagan Serai, PAS Pengkalan Chepa, BN Parit Sulong, PKR Kuala Kedah, BN Lenggong, DAP Bakri, PKR Kapar, PKR Sungai Siput, PAS Kuala Nerus, PKR Sungai Petani ]

[ Penggulungan - PAS Temerloh ]

[ Kementerian Belia & Sukan - PAS Kota Bharu, BN Titiwangsa, PKR Wangsa Maju, BN Jerlun, DAP Bakri, BN Parit, PKR Kapar ]

[ Penggulungan - BN Kangar ] 

[ Kementerian Sumber Manusia - DAP Bakri ]

[ Penggulungan - DAP Sibu, PKR Subang, PAS Rantau Panjang, PAS Kota Raja ]

[ Kementerian Wanita, Keluarga & Masyarakat - BN Parit Sulong, PKR Subang, BN Tenom, PAS Kota Raja, PAS Rantau Panjang, PKR Bukit Katil ]

[ Penggulungan - BN Parit Sulong, PKR Subang, PKR Kapar, PAS Rantau Panjang, PKR Bukit Katil ]

[ Kementerian Pertahanan - PKR Lumut, PAS Sepang ] [ Penggulungan - PAS Sepang ]

[ Kementerian Dalam Negeri ] -Sambung Esok ...

Ucapan Penangguhan :-

1. Tajuk :- Meminta Kerajaan menyelesaikan masalah bekalan elektrik akibat sistem penjanaan elektrik yang tidak mampan dan sistem transmission yang di takuk lama. Oleh : - YB Datuk Madius Tangau (BN Tuaran)
[ Pulang Awal ]

2. Tajuk :- Masalah Banjir Kilat di Kawasan Batu 19-Batu 21, Kulai. Oleh :- YB Puan Teo Nie Ching (DAP Kulai)

0 comments:

Taqwim Parlimen ke 12

Mesyuarat Ketiga Penggal Kelima Parlimen Ke 12
1. Dewan Rakyat pada 24 September hingga 27 November 2012. (Tambahan 2 hari - 28 - 29 Nov 2012)
2. Pembentangan Rang Undang-Undang Perbekalan 2013 (Bajet 2013) pada 28 September 2012.
3. Dewan Negara pada 3 Disember hingga 20 Disember 2012.

Mesyuarat Kedua Penggal Kelima Parlimen Ke 12
1. Dewan Rakyat pada 11 Jun hingga 28 Jun 2012
2. Dewan Negara pada 9 Julai hingga 17 Julai 2012

Mesyuarat Pertama Penggal ke 5 Parlimen ke 12
1. Mesyuarat Dewan Rakyat pada 12 Mac hinga 12 April 2012.
2. Perasmian Pembukaan Penggal Kelima oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 12 Mac 2012.
3. Mesyuarat Dewan Negara pada 23 April hingga 10 Mei 2012.

Mesyuarat Lalu
1. Mesyuarat Ketiga Penggal Ke 4 Parlimen Ke 12
1.1. Dewan Rakyat pada 3 Oktober hingga 1 Disember 2011. (33 hari)
1.2. Pembentangan Bajet oleh Perdana Menteri/ Menteri Kewangan pada 7 Oktober 2011 (Jumaat) jam 4.00 petang.
(Nota: Cuti Hari Raya Korban pada 7 Nov 2011 -Isnin)
1.3. Dewan Negara pada 7 Dis hingga 22 Dis 2011 (10 hari)

2. Mesyuarat Kedua Penggal Keempat Parlimen Ke 12
2.1. Dewan Rakyat pada 13 Jun hingga 30 Jun 2011 (12 hari)
2.2. Dewan Negara pada 4 Julai hingga12 Julai 2011 (6 hari)

3. Mesyuarat Pertama, Penggal Ke Empat Dewan Rakyat ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011.

3.1. Perasmian oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 7 Mac 2011 jam 10.00 pagi.
3.3. Mesyuarat Dewan Negara pada 18 April hingga 28 April 2011.

Takwim Dewan Rakyat 3 Okt - 1 Dis 2011

Penyata Dewan Rakyat 3 Oktober hingga 1 Disember 2011

1 Nov 2011 2 Nov 2011 3 Nov 2011
8 Nov 2011 9 Nov 2011 10 Nov 2011
14 Nov 2011 15 Nov 2011 16 Nov 2011
17 Nov 2011

Rang Undang-Undang (Bacaan Kali Kedua) telah DILULUSKAN

Perbahasan Dewan Rakyat 15 Mac hingga 22 April 2010
1. (D.R. 7/2010) Rang Undang-undang Persaingan 2010 – Menyambung semula perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang.” (20 April, 2010)
2. (D.R. 6/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Persaingan 2010. (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)
3. (D.R. 8/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
4. (D.R. 12/2010) Rang Undang-undang Pengangkutan Awam Darat 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
5. (D.R. 11/2010) Rang Undang-undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (Pindaan) 2010(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
6. (D.R. 10/2010) Rang Undang-undang Pelesenan Kenderaan Pelancongan (Pindaan) 2010 (Menteri Pelancongan)
7. (D.R. 9/2010) Rang Undang-undang Keretapi (Pindaan) 2010 (Menteri Pengangkutan)
8. (D.R. 17/2010) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010
(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
9. (D.R. 13/2010) Rang Undang-undang Jualan Langsung (Pindaan) 2010 (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)
10. (D.R. 14/2010) Rang Undang-undang Setem (Pindaan) 2010. (Menteri Kewangan)

Perbahasan Rang Undang-Undang pada Mesyuarat Dewan Rakyat Ketiga, Penggal Kedua Parlimen ke 12 pada 19 Oktober hingga 17 Disember 2009
19. D.R.34/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Tenaga (Pindaan) 2009 - 16 Disember 2009
18. D.R.14/2009 Rang Undang-Undang Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2009
17. D.R.28/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 2009
16. D.R.23/2009 Rang Undang-Undang Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan 2009
15. D.R.26/2009 Rang Undang-Undang Yayasan Labuan 2009
14. D.R.27/2009 Rang Undang-Undang Amanah Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
13. D.R.29/2009 Rang Undang-Undang Syarikat Luar Pesisir (Pindaan) 2009.
12. D.R.31/2009 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2009
11. D.R.30/2009 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan Dan Sekuriti Labuan 2009
10. D.R.25/2009 Rang Undang-Undang Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
9. D.R.24/2009 Rang Undang-Undang Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
8. D.R.33/2009 Rang Undang-Undang Kewangan (No. 2) 2009 [ 14 Disember 2009 ]
7. DR 32/2009 Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 [ 23 Oktober,
6 Oktober hingga 14 Disember 2009 ]
6. Rang Undang-undang Jawatankuasa Etika Hakim 2008. [ 22 Oktober 2009 ditangguhkan sehingga 14 Disember 2009 ]
5. Rang Undang-undang Panglima Gagah Berani (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [ 21 – 22 Oktober 2009 ]
4. Rang Undang-undang Seri Pahlawan Gagah Perkasa (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [ 21 Oktober 2009 ]
3. Rang Undang-undang Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Peruntukan Khas) (Pindaan) 2008 [ 20 - 21 Oktober 2009 ]
2. (D.R.13/2009) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (Pindaan) 2009 [ 19 - 20 Oktober 2009 ]
1. (D.R. 12/2009) Rang Undang-undang Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Pindaan) 2009. (Kementerian Kewangan) [ 19 Oktober 2009 ]

USUL-USUL MP PAS

Usul-usul yang dikemukakan dalam Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Dewan Rakyat ke 12 (19 Oktober hingga 15 Disember 2009)

68. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mendesak Kerajaan menghentikan siasatan kebocoran kertas Kabinet berkaitan isu PKFZ dan mengisytiharkan dokumen tersebut bukan lagi di bawah OSA memandangkan isi dokumen tersebut bukannya mengandungi isu keselamatan dan pertahanan negara sebaliknya ia menyentuh isu penyalahgunaan kuasa-kuasa Kabinet yang menyebabkan berlakunya skandal PKFZ. Jika Kerajaan mengamalkan prinsip integriti yang tinggi, rakyat sewajarnya diberi peluang untuk mengetahui dan memiliki secara bebas dokumen tersebut”. (Menteri Dalam Negeri )

69. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] akan mencadangkan:-
"Bahawa dewan ini mewakili rakyat Malaysia merakamkan kekesalan yang amat sangat atas keengganan Kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Diraja bagi menyiasat skandal PKFZ sebaliknya Kerajaan dilihat cuba untuk menutup skandal ini dan melindungi pemimpin politik UMNO/BN. Sekali lagi Kerajaan dituntut demi kepentingan negara dan rakyat perlu segera menubuhkan Suruhanjaya Diraja yang bebas untuk menyiasat secara keseluruhan skandal PKFZ yang merupakan skandal terburuk negara yang menelan wang rakyat bernilai RM12 bilion”. - (Perdana Menteri)

Penyata Dewan Rakyat 7 Mac hingga 7 April 2011

Mesyuarat Pertama Penggal Ke 4, Parlimen Ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011

7 Mac 2011 8 Mac 2011 9 Mac 2011 10 Mac 2011
14 Mac 2011 15 Mac 2011 16 Mac 2011 17 Mac 2011
21 Mac 2011 22 Mac 2011 23 Mac 2011 24 Mac 2011
28 Mac 2011 29 Mac 2011 30 Mac 2011 31 Mac 2011

4 Apr 2011 5 Apr 2011 6 Apr 2011 7 Apr 2011

Penyata Dewan Rakyat 11 Oktober hingga 15 Disember 2010

Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga, Dewan Rakyat ke 12 pada 11 Oktober hingga 15 Disember 2010
3 Nov 2010 2 Nov 2010 1 Nov 2010

28 Okt 2010
27 Okt 2010 26 Okt 2010 25 Okt 2010
21 Okt 2010 20 Okt 2010 19 Okt 2010
18 Okt 2010 15 Okt 2010 14 Okt 2010
13 Okt 2010 12 Okt 2010 11 Okt 2010

MP PAS bersama Speaker Dewan Rakyat

MP PAS bersama Speaker Dewan Rakyat
Kunjungan Hormat sebahagian MP PAS keatas Speker Dewan Rakyat pada 5 Mei 2008. Duduk dari kiri: Dato’ Abdul Halim (Pengkalan Chepa), Ustaz Nasharudin Mat Isa (Bachok), Tan Sri Pandikar Amin Mulia (Speaker Dewan Rakyat), Dr Lo’ Lo’ Mohd Ghazali (Titiwangsa), Puan Siti Zailat bt Mohd Yusof (Rantau Panjang), Dr Siti Mariah Mahmood (Kota Raja). Tiada dalam gambar - Dato Seri Abdul Hadi Awang (Marang), Dato' Kamarudin Jaffar (Tumpat), Dr Mohd Hatta Ramli (Kuala Krai), Mahfuz Omar (Pokok Sena), Dr Dzulkefly Ahmad (Kuala Selangor), Ustaz Taib Azamuddin (Baling) dan Dato Ibrahim Ali (Pasir Mas)

Taqwim Dewan Rakyat Ke 12

1. Penggal Keempat
1.1. Mesyuarat Kedua Dewan Rakyat pada 13 Jun hingga 28 Jun 2011 (10 hari), tambah dua hari 29-30 Jun 2011
1.2. Mesyuarat Kedua Dewan Negara pada 4 Julai hingga12 Julai 2011 (6 hari)

2. Mesyuarat Pertama, Penggal Ke Empat
2.1. Perasmian oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 7 Mac 2011 jam 10.00 pagi.
2.2. Mesyuarat Pertama Dewan Rakyat pada 7 Mac hingga 7 April 2011.
2.3. Mesyuarat Dewan Negara pada 18 April hingga 28 April 2011.

3. Mesyuarat Ketiga, Penggal Keempat
3.1. Dewan Rakyat mulai 3 Oktober hingga 7 Disember 2011
3.2. Pembentangan Bajet pada 7 Oktober 2011 (Jumaat - 4.00 petang)
3.3. Dewan Negara mulai 6 hingga 21 Disember 2011 (10 hari)

Penggal Ketiga
1. Mesyuarat Pertama, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 15 Mac hingga 15 April 2010 dan ditambahkan sehingga 22 April 2010.

2. Mesyuarat kedua, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 7 Jun hingga 15 Julai 2010.

3. Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 11 Oktober hingga 9 Disember 2010

Penggal Kedua
1. Mesyuarat pertama pada 16 Februari hingga 19 Mac 2009 (19 hari) ditambah 3 hari lagi (23 hingga 25 Mac 2009).

2. Mesyuarat kedua pada 15 Jun hingga 30 Jun 2009 (10 hari).

3. Mesyuarat ketiga pada 19 Oktober hingga 15 disember 2009 (35 hari)

Penggal Pertama
1.Mesyuarat Pertama pada 28 April hingga 27 Mei 2008 (16 hari). Maklumat Lengkap

2. Mesyuarat Kedua pada 23 Jun hingga 15 Julai 2008 (14 hari). Maklumat lengkap

3. Mesyuarat Ketiga pada 18 Ogos hingga 11 Disember 2008 (41 hari). Pembentangan Bajet pada 29 Ogos 2008 (Jumaat) jam 4.00 petang. Maklumat lengkap

Waktu Persidangan

Waktu Persidangan ialah dari pukul 10.00 pagi hingga 1.00 tengahari dan 2.30 petang hingga 5.30 petang pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis.

Takqwim Dewan Negara ke 12

Penggal Ketiga
1. Mesyuarat pertama pada 15 Mac, 26 April hingga 6 Mei 2010.

2. Mesyuarat Kedua mulai 19 Julai hingga 3 Ogos 2010 (10 Hari)

3. Mesyuarat Ketiga mulai 13 Disember hingga 22 Disember 2010 (7 hari)

Penggal Kedua
1. Mesyuarat pertama pada 16 Februari, 30 Mac hingga 8 April 2009 (8 hari).

2. Mesyuarat kedua pada 6 Julai hingga 14 Julai 2009 (6 hari).

3. Mesyuarat ketiga pada 9 Disember hingga 22 Disember 2009 (8 hari)

Penggal Pertama
1. Mesyuarat pertama pada 29 April dan 26 Mei hingga 4 Jun 2008 (8 hari). Maklumat lengkap

2. Mesyuarat kedua pada 15 Julai hingga 24 Julai 2008 (7 hari). Maklumat lengkap

3. Mesyuarat ketiga pada 1 Disember hingga 18 Disember 2008 (10 hari). Maklumat lengkap

Waktu Persidangan
Waktu Persidangan ialah dari pukul 10.00 pagi hingga 1.00 tengahari dan 2.30 petang hingga 5.30 petang pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis.

Rang Undang-Undang Yang diluluskan pada 7 Mac hingga 7 April 2011

Mesyuarat Pertama, Penggal Keempat, Parlimen Ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011 (Dewan Rakyat), 18 hingga 28 April 2011)

1. Perbahasan Usul dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Wira Ahmad bin Haji Hamzah [ Jasin ] dan masalah dicadangkan :-

“ Bahawa suatu ucapan yang tidak sepertinya dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, demikian bunyinya:-

“ Ampun Tuanku, Patik, Yang di-Pertua dan Ahli-ahli Dewan Rakyat Malaysia di dalam Persidangan Parlimen, memohon ampun mempersembahkan suatu ucapan yang ikhlas daripada Majlis Dewan Rakyat mengucapkan berbanyak-banyak syukur dan menjunjung kasih kerana Titah Ucapan Tuanku semasa membuka Penggal Keempat Parlimen Yang Kedua Belas.” - Menyambung semula Perbahasan atas masalah (9 Mac, 2011 – 24 Mac 2011)

2. (D.R. 6/2011) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2010) 2011 - dan Usul Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Kedua 2010 seperti berikut :

Menteri Kewangan akan mencadangkan :-

“Bahawa Dewan ini mengikut subseksyen 4(3) Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966, membuat ketetapan bahawa jumlah wang tambahan sebanyak satu bilion sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lapan ribu enam ratus lapan ringgit (RM1,946,598,608) diperuntukkan daripada Kumpulan Wang dan Butiran-butiran (Projek-projek) seperti yang dinyatakan dalam ruang pertama dan kedua penyata Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Kedua, 2010 yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 2 Tahun 2011 dan yang disenaraikan di sebelah Maksud-maksud dan Butiran-butiran (Projek-projek) dalam ruang kesebelas dan kedua belas penyata tersebut.”

2. (D.R. 47/2010) Rang Undang-undang Tenaga Boleh Baharu 2010 -[ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

4 April 2011
3. (D.R. 43/2010) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2010 - [ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

6 April 2011
4. (D.R. 34/2010) Rang Undang-undang Juruanalisis Makanan 2010 - [ Kementerian Kesihatan ]

5. (D.R. 38/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pindaan dan Peluasan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

6. (D.R. 39/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) (Pindaan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

7 April 2011
7. (D.R. 42/2010) Rang Undang-undang Timbang Tara (Pindaan) 2010 - [ Perdana Menteri ]

8. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengikut peruntukan subperenggan 8(3)(a)(iv) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], mengambil ketetapan bersetuju supaya Kerajaan melalui Menteri Kewangan (Pemerbadanan) membuat pelaburan dengan memperoleh sejumlah 10,000,000 unit saham biasa Danalnfra Nasional Berhad, sebuah syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan (Pemerbadanan) pada nilai RM1 bagi satu unit saham."

9. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengikut peruntukan perenggan 4(b) Akta Pendanaan Kerajaan 1983 [Akta 275], mengambil ketetapan supaya Kerajaan memindahkan sebanyak RM15,500 juta wang terimaan Terbitan Pelaburan Kerajaan (TPK) yang diterima di bawah seksyen 3(1) Akta yang sama ke Kumpulan Wang Pembangunan yang dinyatakan dalam Jadual Kedua Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] bagi maksud Kumpulan Wang tersebut.”

10. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut:-
‘Kumpulan Wang Amanah Kebudayaan dan Kebajikan Penggiat Seni’.”

11. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh Seksyen 11 subseksyen 2 Akta Kastam 1967 supaya Perintah Duti Kastam berikut yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.14 dan ST.15 tahun 2011 disahkah.”

12. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh subseksyen 5(3) Akta Cukai Perkhidmatan 1975 supaya perintah Cukai Perkhidmatan yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.16 tahun 2011 disahkan.”

Blogger Templates by OurBlogTemplates.com 2008