Monday, November 3, 2008

Perbahasan Dewan Rakyat 3 November 2008

Sesi Soalan Jawab Lisan
(10.00 pagi hingga 11.30 pagi)
1. Tuan Haji Ahmad bin Haji Maslan [ BN Pontian ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA menyatakan apakah langkah-langkah baru yang kreatif dan berkesan agar pengguna mengubah gaya hidup ke arah perbelanjaan berhemah dan bagaimana kempen pengguna bijak boleh dijayakan secara meluas sehingga kepada rakyat di luar bandar.
- Soalan tambahan - BN Pontian, PAS Rantau Panjang (Teks sila klik)

2. Tuan Mohsin Fadzli bin Haji Samsuri [ PKR Bagan Serai ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan mengapa pihak Kerajaan tidak membenarkan buruh asing khasnya dari Indonesia untuk bekerja di sektor perhutanan terutamanya dalam industri kayu bakau.
- Soalan tambahan - PKR Bagan Serai

3. Dato' Haji Abd Rahman bin Dahlan [ BN Kota Belud ] minta MENTERI PERPADUAN, KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN WARISAN menyatakan :-
(a) berapakah jumlah Tabika Perpaduan di seluruh negeri Sabah; dan
(b) apakah Kementerian bercadang menyerapkan guru-guru kontrak Tabika Perpaduan yang telah lama berkhidmat ke jawatan tetap bagi membela nasib mereka.
- Soalan tambahan - BN Kota Belud, PKR Gombak

4. Tuan Hee Loy Sian [ Petaling Jaya Selatan ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan :-
(a) memandangkan keadaan industri pembinaan yang sedang merudum, adakah Kerajaan berhasrat untuk menurunkan pembayaran 0.25 peratus dari jumlah kontrak kepada CIDB (Construction Industry Development Board); dan
(b) berapakah nilai terkumpul yang dikutip melalui CIDB selama 5 tahun kebelakangan ini.
- Soalan Tambahan - DAP Petaling Jaya Selatan BN Bintulu

5. Datuk Sapawi bin Haji Ahmad [ BN Sipitang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan :-
(a) setakat mana perkembangan Pelaksanaan Persijilan Halal yang dilaksanakan (HDC) di Malaysia; dan
(b) bagaimana penerimaan negeri-negeri di Malaysia tentang pelaksanaan Pensijilan dan Logo Halal (HDC).
- Soalan tambahan - BN Sipitang, PAS Kota Raja (Teks sila klik)

6. Dr. Che Rosli bin Che Mat [ PAS Hulu Langat ] minta MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI menyatakan data tentang sejauh manakah Kerajaan memanfaatkan hasil penyelidikan dan pembangunan (R&D) tempatan di dalam bidang bioteknologi untuk dikomersialkan. Berapa ramaikah pula siswazah bioteknologi yang bekerja di dalam bidang berkenaan.
- Soalan tambahan - PAS Hulu Langat (Teks sila klik), BN Rembau

7. Dato' Lilah bin Yasin [ BN Jempol ] minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan apakah perancangan Kementerian bagi meningkatkan pencapaian ekonomi golongan belia.
- Soalan tambahan - BN Jempol, DAP Batu Kawan

8. Tuan Roslan bin Shaharum [ PAS Bukit Gantang ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan status pelaksanaan jalan luar bandar dalam RMK-9 dari segi peruntukan perbelanjaan, jumlah yang telah dan akan dilaksanakan serta bentuk tender yang dilaksanakan. (TIDAK HADIR)

9. Dato' Seri Tiong King Sing [ BN Bintulu ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan :-
(a) apakah syarat-syarat serta kriteria yang diperlukan untuk memasuki Institusi Pengajian Tinggi Awam bagi pelajar lepasan STPM di mana ramai pelajar yang mendapat keputusan cemerlang gagal untuk memasuki ke institut berkenaan ; dan
(b) berapakah jumlah pelajar lepasan STPM yang telah membuat permohonan memasuki ke IPTA pada tahun 2008 ini serta berapakah jumlah yang telah berjaya.
- Soalan tambahan - BN Bintulu, Bebas Pasir Mas

10. Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [ PKR Kuala Langat ] minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan apakah tindakan Kementerian untuk memastikan pelabur-pelabur khususnya di sektor perkilangan bertanggungjawab kepada pekerja sekiranya berlaku penamatan operasi kilang tersebut.
- Soalan tambahan - PKR Kuala Langat, BN Arau

11. Tuan Chua Tee Yong [ BN Labis ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan status pelaksanaan projek E-Kesihatan sehingga sekarang. Apakah Kerajaan akan meneruskan pelaksanaan projek ini memandangkan perjanjian ini telah ditandatangani oleh pihak Kerajaan dengan kontraktor terbabit.
- Soalan tambahan - DAP Cheras

12. Tuan Chong Chieng Jen [ DAP Bandar Kuching ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan sebab-sebab masalah kekurangan guru di SJK(C) yang wujud sepanjang masa ini dan apakah langkah-langkah baru yang akan diambil oleh Kerajaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. (Tidak hadir)

13. Datuk Rosnah Binti Abdul Rashid Shirlin [ BN Papar ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA menyatakan jumlah keseluruhan pelanggan Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang menggunakan dan memanfaatkan sistem pendaftaran syarikat secara on-line sejak ianya dilancarkan dan menyatakan keuntungan keseluruhan yang telah diperoleh oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia sejak tahun 2004-2007. (Tidak Hadir)

14. Tuan Mohd. Nasir bin Zakaria [ PAS Padang Terap ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan terma utama dalam "Condition Contract" yang telah ditandatangani oleh Kerajaan dan MMC-GAMUDA JV baru-baru ini bagi pelaksanaan projek landasan berkembar Ipoh-Padang Besar.
-Soalan tambahan - PAS Padang Terap (Teks sila klik), PAS Kubang Kerian

15. Dato' Abdul Manan bin Ismail [ Paya Besar ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan apakah tindakan Kerajaan secara tegas dalam menghadapi kegiatan demonstrasi haram oleh pertubuhan-pertubuhan politik dan NGO's di negara ini.
- Soalan tambahan - DAP Bagan, BN Paya Besar

16. Dr. Mujahid bin Haji Yusof Rawa [ Parit Buntar ] minta PERDANA MENTERI menyatakan kes-kes yang melibatkan penguatkuasaan Maritim terhadap nelayan tempatan yang menjadi 'tonto' laut kepada sindiket yang membawa masuk pendatang haram ke perairan negara ini. (Tidak Hadir - Cuti sakit)

17. Tuan Haji Mohd Nor bin Othman [ Hulu Terengganu ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan sejauh manakah pelaksanaan sekolah Kluster dan nyatakan bukti-bukti kejayaan rancangan tersebut.

Senarai soalan lihat Aturan Urusan Mesyuarat (AUM), SILA KLIK.

Antara soalan MP PAS yang disenaraikan:
Soalan No. 18 - Tuan Khalid bin Abdul Samad [ Shah Alam ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan berapa banyak wang rakyat yang dibelanjakan untuk menangkap Datuk Seri Anwar Ibrahim memandangkan 15 kereta peronda polis digunakan beserta Unit Tindakan Khas (KHAS) yang lengkap bertopeng dan bersenjata lengkap.

Sesi Perbahasan Usul/ Penggulungan Bajet 2009 (mulai jam 11.30 pagi)

Menyambung Penggulungan Perbahasan Bajet 2009
1.Menteri Pendidikan Tinggi, Dato' Seri Mohamed Khaled bin Haji Nordin (BN/ Umno Pasir Gudang) akan menyambung penggulungan Perbahasan Bajet 2009 (11.32 pagi)
- Pencelahan - DAP Kepong, PAS Pengkalan Chepa (Teks sila klik), BN Rompin, PAS Kuala Selangor (Teks sila klik), DAP Segambut, DAP Ipoh Timur, PAS Padang Terap (Teks sila klik),

2. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Dato' Mustapa bin Mohamed (BN/ Umno Jeli) (12.37 tengahari)
- Pencelahan - PAS Pengkalan Chepa (Teks Sila Klik), DAP Klang, PAS Sik (Teks sila klik), BN Arau, PAS Pokok Sena, BN Putatan, Bebas Pasir Mas, PKR Machang (Teks sila klik)

3. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Dr Maximus @ Johnity Ongkili (BN/ PBS Kota Marudu) (3.06 petang)
- Pencelahan - PKR Balik Pulau, BN Pasir Salak, PKR Kelana Jaya, PAS Kuala Selangor (Teks sila klik), DAP Ipoh Timur, DAP Seputeh, PAS Pendang (Teks sila klik).

4. Menteri Pelancongan, Dato' Seri Azalina Dato' Othman Said (BN/ Umno Pengerang) (4.01 petang)
- Pencelahan - BN Jempol, BN Kimanis, BN Batu Pahat, PAS Hulu Langat, PAS Kota Raja, DAP Batu Gajah, PAS Rantau Panjang, PAS Jerai, DAP Bukit Bintang, BN Pasir Salak, BN Putatan, DAP Kota Melaka, PKR Wangsa Maju, DAP Ipoh Timur,

5. Menteri Wilayah Persekutuan, Dato' Seri Zulhasnan bin Rafique (BN/ Umno Setiawangsa) (5.18 petang)
- Pencelahan - PKR Lembah Pantai, DAP Segambut, PKR Wangsa Maju, DAP Bukit Bintang, PKR Batu, DAP Cheras, DAP Kepong, DAP Seputeh,

6. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Douglas Uggah Embas (BN/ PBB Betong) (6.25 petang)
- Pencelahan - BN Putatan, PKR Machang, DAP Kepong, PKR Petaling Jaya Selatan

7. Timbalan Menteri Pengangkutan, Datuk Seri Panglima Lajim bin Haji Ukin (BN/ Umno Beaufort) (7.07 petang)
- Pencelahan - PKR Wangsa Maju,

8. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita , Keluarga dan Masyarakat, Puan Noriah binti Kasnon (BN/ Umno Sungai Besar) (7.41 malam)
- Pencelahan - DAP Kepong, DAP Bukit Mertajam, BN Tenggara, BN Bintulu,

9. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Dato' Noh bin Haji Omar (BN/ Umno Tanjong Karang) (8.12 malam)
- Pencelahan - DAP Kepong, DAP Ipoh Barat, DAP Bukit Mertajam, DAP Rasah, BN Kinabatangan,

10. Menteri Kerjaraya, Dato' Ir. Mohd Zin bin Mohamed (BN/ Umno Sepang) (8.49 malam)
- Pencelahan - DAP Kepong, DAP Ipoh Barat, PAS Kubang Kerian, DAP Rasah, DAP Petaling Jaya Utara, PAS Kuala Selangor,

11. Menteri Tenaga, Air dan Komunikasi, Dato' Shaziman bin Abu Mansor (BN/ Umno Tampin) (9.48 malam)
- Pencelahan - DAP Petaling Jaya Utara, DAP Rasah, PAS Kubang Kerian, PKR Kuala Kedah, PAS Kuala Selangor, BN Kinabatangan, DAP Ipoh Timur, PKR Indera Mahkota, DAP Kepong,

12. Menteri Kesihatan, Dato' Liow Tiong Lai (BN/ MCA Bentong) (10.50 malam)
- Pencelahan - BN Maran, BN Arau, DAP Kepong, PSM Sungai Siput,

13. Menteri Penerangan, Dato' Ahmad Shabery bin Cheek (BN/ Umno Kemaman) (11.14 malam)
- Pencelahan - DAP Batu Gajah, DAP Rasah, BN Kinabatangan, DAP Kota Melaka, BN Sri Gading,

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 11.35 malam.

..... LAGI akan menyusul

0 comments:

Taqwim Parlimen ke 12

Mesyuarat Ketiga Penggal Kelima Parlimen Ke 12
1. Dewan Rakyat pada 24 September hingga 27 November 2012. (Tambahan 2 hari - 28 - 29 Nov 2012)
2. Pembentangan Rang Undang-Undang Perbekalan 2013 (Bajet 2013) pada 28 September 2012.
3. Dewan Negara pada 3 Disember hingga 20 Disember 2012.

Mesyuarat Kedua Penggal Kelima Parlimen Ke 12
1. Dewan Rakyat pada 11 Jun hingga 28 Jun 2012
2. Dewan Negara pada 9 Julai hingga 17 Julai 2012

Mesyuarat Pertama Penggal ke 5 Parlimen ke 12
1. Mesyuarat Dewan Rakyat pada 12 Mac hinga 12 April 2012.
2. Perasmian Pembukaan Penggal Kelima oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 12 Mac 2012.
3. Mesyuarat Dewan Negara pada 23 April hingga 10 Mei 2012.

Mesyuarat Lalu
1. Mesyuarat Ketiga Penggal Ke 4 Parlimen Ke 12
1.1. Dewan Rakyat pada 3 Oktober hingga 1 Disember 2011. (33 hari)
1.2. Pembentangan Bajet oleh Perdana Menteri/ Menteri Kewangan pada 7 Oktober 2011 (Jumaat) jam 4.00 petang.
(Nota: Cuti Hari Raya Korban pada 7 Nov 2011 -Isnin)
1.3. Dewan Negara pada 7 Dis hingga 22 Dis 2011 (10 hari)

2. Mesyuarat Kedua Penggal Keempat Parlimen Ke 12
2.1. Dewan Rakyat pada 13 Jun hingga 30 Jun 2011 (12 hari)
2.2. Dewan Negara pada 4 Julai hingga12 Julai 2011 (6 hari)

3. Mesyuarat Pertama, Penggal Ke Empat Dewan Rakyat ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011.

3.1. Perasmian oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 7 Mac 2011 jam 10.00 pagi.
3.3. Mesyuarat Dewan Negara pada 18 April hingga 28 April 2011.

Takwim Dewan Rakyat 3 Okt - 1 Dis 2011

Penyata Dewan Rakyat 3 Oktober hingga 1 Disember 2011

1 Nov 2011 2 Nov 2011 3 Nov 2011
8 Nov 2011 9 Nov 2011 10 Nov 2011
14 Nov 2011 15 Nov 2011 16 Nov 2011
17 Nov 2011

Rang Undang-Undang (Bacaan Kali Kedua) telah DILULUSKAN

Perbahasan Dewan Rakyat 15 Mac hingga 22 April 2010
1. (D.R. 7/2010) Rang Undang-undang Persaingan 2010 – Menyambung semula perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang.” (20 April, 2010)
2. (D.R. 6/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Persaingan 2010. (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)
3. (D.R. 8/2010) Rang Undang-undang Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
4. (D.R. 12/2010) Rang Undang-undang Pengangkutan Awam Darat 2010 (Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
5. (D.R. 11/2010) Rang Undang-undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (Pindaan) 2010(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
6. (D.R. 10/2010) Rang Undang-undang Pelesenan Kenderaan Pelancongan (Pindaan) 2010 (Menteri Pelancongan)
7. (D.R. 9/2010) Rang Undang-undang Keretapi (Pindaan) 2010 (Menteri Pengangkutan)
8. (D.R. 17/2010) Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010
(Menteri di Jabatan Perdana Menteri)
9. (D.R. 13/2010) Rang Undang-undang Jualan Langsung (Pindaan) 2010 (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)
10. (D.R. 14/2010) Rang Undang-undang Setem (Pindaan) 2010. (Menteri Kewangan)

Perbahasan Rang Undang-Undang pada Mesyuarat Dewan Rakyat Ketiga, Penggal Kedua Parlimen ke 12 pada 19 Oktober hingga 17 Disember 2009
19. D.R.34/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Tenaga (Pindaan) 2009 - 16 Disember 2009
18. D.R.14/2009 Rang Undang-Undang Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2009
17. D.R.28/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 2009
16. D.R.23/2009 Rang Undang-Undang Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan 2009
15. D.R.26/2009 Rang Undang-Undang Yayasan Labuan 2009
14. D.R.27/2009 Rang Undang-Undang Amanah Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
13. D.R.29/2009 Rang Undang-Undang Syarikat Luar Pesisir (Pindaan) 2009.
12. D.R.31/2009 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2009
11. D.R.30/2009 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan Dan Sekuriti Labuan 2009
10. D.R.25/2009 Rang Undang-Undang Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
9. D.R.24/2009 Rang Undang-Undang Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009
8. D.R.33/2009 Rang Undang-Undang Kewangan (No. 2) 2009 [ 14 Disember 2009 ]
7. DR 32/2009 Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 [ 23 Oktober,
6 Oktober hingga 14 Disember 2009 ]
6. Rang Undang-undang Jawatankuasa Etika Hakim 2008. [ 22 Oktober 2009 ditangguhkan sehingga 14 Disember 2009 ]
5. Rang Undang-undang Panglima Gagah Berani (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [ 21 – 22 Oktober 2009 ]
4. Rang Undang-undang Seri Pahlawan Gagah Perkasa (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [ 21 Oktober 2009 ]
3. Rang Undang-undang Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Peruntukan Khas) (Pindaan) 2008 [ 20 - 21 Oktober 2009 ]
2. (D.R.13/2009) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (Pindaan) 2009 [ 19 - 20 Oktober 2009 ]
1. (D.R. 12/2009) Rang Undang-undang Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Pindaan) 2009. (Kementerian Kewangan) [ 19 Oktober 2009 ]

USUL-USUL MP PAS

Usul-usul yang dikemukakan dalam Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Dewan Rakyat ke 12 (19 Oktober hingga 15 Disember 2009)

68. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mendesak Kerajaan menghentikan siasatan kebocoran kertas Kabinet berkaitan isu PKFZ dan mengisytiharkan dokumen tersebut bukan lagi di bawah OSA memandangkan isi dokumen tersebut bukannya mengandungi isu keselamatan dan pertahanan negara sebaliknya ia menyentuh isu penyalahgunaan kuasa-kuasa Kabinet yang menyebabkan berlakunya skandal PKFZ. Jika Kerajaan mengamalkan prinsip integriti yang tinggi, rakyat sewajarnya diberi peluang untuk mengetahui dan memiliki secara bebas dokumen tersebut”. (Menteri Dalam Negeri )

69. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] akan mencadangkan:-
"Bahawa dewan ini mewakili rakyat Malaysia merakamkan kekesalan yang amat sangat atas keengganan Kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Diraja bagi menyiasat skandal PKFZ sebaliknya Kerajaan dilihat cuba untuk menutup skandal ini dan melindungi pemimpin politik UMNO/BN. Sekali lagi Kerajaan dituntut demi kepentingan negara dan rakyat perlu segera menubuhkan Suruhanjaya Diraja yang bebas untuk menyiasat secara keseluruhan skandal PKFZ yang merupakan skandal terburuk negara yang menelan wang rakyat bernilai RM12 bilion”. - (Perdana Menteri)

Penyata Dewan Rakyat 7 Mac hingga 7 April 2011

Mesyuarat Pertama Penggal Ke 4, Parlimen Ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011

7 Mac 2011 8 Mac 2011 9 Mac 2011 10 Mac 2011
14 Mac 2011 15 Mac 2011 16 Mac 2011 17 Mac 2011
21 Mac 2011 22 Mac 2011 23 Mac 2011 24 Mac 2011
28 Mac 2011 29 Mac 2011 30 Mac 2011 31 Mac 2011

4 Apr 2011 5 Apr 2011 6 Apr 2011 7 Apr 2011

Penyata Dewan Rakyat 11 Oktober hingga 15 Disember 2010

Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga, Dewan Rakyat ke 12 pada 11 Oktober hingga 15 Disember 2010
3 Nov 2010 2 Nov 2010 1 Nov 2010

28 Okt 2010
27 Okt 2010 26 Okt 2010 25 Okt 2010
21 Okt 2010 20 Okt 2010 19 Okt 2010
18 Okt 2010 15 Okt 2010 14 Okt 2010
13 Okt 2010 12 Okt 2010 11 Okt 2010

MP PAS bersama Speaker Dewan Rakyat

MP PAS bersama Speaker Dewan Rakyat
Kunjungan Hormat sebahagian MP PAS keatas Speker Dewan Rakyat pada 5 Mei 2008. Duduk dari kiri: Dato’ Abdul Halim (Pengkalan Chepa), Ustaz Nasharudin Mat Isa (Bachok), Tan Sri Pandikar Amin Mulia (Speaker Dewan Rakyat), Dr Lo’ Lo’ Mohd Ghazali (Titiwangsa), Puan Siti Zailat bt Mohd Yusof (Rantau Panjang), Dr Siti Mariah Mahmood (Kota Raja). Tiada dalam gambar - Dato Seri Abdul Hadi Awang (Marang), Dato' Kamarudin Jaffar (Tumpat), Dr Mohd Hatta Ramli (Kuala Krai), Mahfuz Omar (Pokok Sena), Dr Dzulkefly Ahmad (Kuala Selangor), Ustaz Taib Azamuddin (Baling) dan Dato Ibrahim Ali (Pasir Mas)

Taqwim Dewan Rakyat Ke 12

1. Penggal Keempat
1.1. Mesyuarat Kedua Dewan Rakyat pada 13 Jun hingga 28 Jun 2011 (10 hari), tambah dua hari 29-30 Jun 2011
1.2. Mesyuarat Kedua Dewan Negara pada 4 Julai hingga12 Julai 2011 (6 hari)

2. Mesyuarat Pertama, Penggal Ke Empat
2.1. Perasmian oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 7 Mac 2011 jam 10.00 pagi.
2.2. Mesyuarat Pertama Dewan Rakyat pada 7 Mac hingga 7 April 2011.
2.3. Mesyuarat Dewan Negara pada 18 April hingga 28 April 2011.

3. Mesyuarat Ketiga, Penggal Keempat
3.1. Dewan Rakyat mulai 3 Oktober hingga 7 Disember 2011
3.2. Pembentangan Bajet pada 7 Oktober 2011 (Jumaat - 4.00 petang)
3.3. Dewan Negara mulai 6 hingga 21 Disember 2011 (10 hari)

Penggal Ketiga
1. Mesyuarat Pertama, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 15 Mac hingga 15 April 2010 dan ditambahkan sehingga 22 April 2010.

2. Mesyuarat kedua, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 7 Jun hingga 15 Julai 2010.

3. Mesyuarat Ketiga, Penggal Ketiga Dewan Rakyat ke 12 pada 11 Oktober hingga 9 Disember 2010

Penggal Kedua
1. Mesyuarat pertama pada 16 Februari hingga 19 Mac 2009 (19 hari) ditambah 3 hari lagi (23 hingga 25 Mac 2009).

2. Mesyuarat kedua pada 15 Jun hingga 30 Jun 2009 (10 hari).

3. Mesyuarat ketiga pada 19 Oktober hingga 15 disember 2009 (35 hari)

Penggal Pertama
1.Mesyuarat Pertama pada 28 April hingga 27 Mei 2008 (16 hari). Maklumat Lengkap

2. Mesyuarat Kedua pada 23 Jun hingga 15 Julai 2008 (14 hari). Maklumat lengkap

3. Mesyuarat Ketiga pada 18 Ogos hingga 11 Disember 2008 (41 hari). Pembentangan Bajet pada 29 Ogos 2008 (Jumaat) jam 4.00 petang. Maklumat lengkap

Waktu Persidangan

Waktu Persidangan ialah dari pukul 10.00 pagi hingga 1.00 tengahari dan 2.30 petang hingga 5.30 petang pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis.

Takqwim Dewan Negara ke 12

Penggal Ketiga
1. Mesyuarat pertama pada 15 Mac, 26 April hingga 6 Mei 2010.

2. Mesyuarat Kedua mulai 19 Julai hingga 3 Ogos 2010 (10 Hari)

3. Mesyuarat Ketiga mulai 13 Disember hingga 22 Disember 2010 (7 hari)

Penggal Kedua
1. Mesyuarat pertama pada 16 Februari, 30 Mac hingga 8 April 2009 (8 hari).

2. Mesyuarat kedua pada 6 Julai hingga 14 Julai 2009 (6 hari).

3. Mesyuarat ketiga pada 9 Disember hingga 22 Disember 2009 (8 hari)

Penggal Pertama
1. Mesyuarat pertama pada 29 April dan 26 Mei hingga 4 Jun 2008 (8 hari). Maklumat lengkap

2. Mesyuarat kedua pada 15 Julai hingga 24 Julai 2008 (7 hari). Maklumat lengkap

3. Mesyuarat ketiga pada 1 Disember hingga 18 Disember 2008 (10 hari). Maklumat lengkap

Waktu Persidangan
Waktu Persidangan ialah dari pukul 10.00 pagi hingga 1.00 tengahari dan 2.30 petang hingga 5.30 petang pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis.

Rang Undang-Undang Yang diluluskan pada 7 Mac hingga 7 April 2011

Mesyuarat Pertama, Penggal Keempat, Parlimen Ke 12 pada 7 Mac hingga 7 April 2011 (Dewan Rakyat), 18 hingga 28 April 2011)

1. Perbahasan Usul dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Wira Ahmad bin Haji Hamzah [ Jasin ] dan masalah dicadangkan :-

“ Bahawa suatu ucapan yang tidak sepertinya dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, demikian bunyinya:-

“ Ampun Tuanku, Patik, Yang di-Pertua dan Ahli-ahli Dewan Rakyat Malaysia di dalam Persidangan Parlimen, memohon ampun mempersembahkan suatu ucapan yang ikhlas daripada Majlis Dewan Rakyat mengucapkan berbanyak-banyak syukur dan menjunjung kasih kerana Titah Ucapan Tuanku semasa membuka Penggal Keempat Parlimen Yang Kedua Belas.” - Menyambung semula Perbahasan atas masalah (9 Mac, 2011 – 24 Mac 2011)

2. (D.R. 6/2011) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2010) 2011 - dan Usul Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Kedua 2010 seperti berikut :

Menteri Kewangan akan mencadangkan :-

“Bahawa Dewan ini mengikut subseksyen 4(3) Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966, membuat ketetapan bahawa jumlah wang tambahan sebanyak satu bilion sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lapan ribu enam ratus lapan ringgit (RM1,946,598,608) diperuntukkan daripada Kumpulan Wang dan Butiran-butiran (Projek-projek) seperti yang dinyatakan dalam ruang pertama dan kedua penyata Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Kedua, 2010 yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 2 Tahun 2011 dan yang disenaraikan di sebelah Maksud-maksud dan Butiran-butiran (Projek-projek) dalam ruang kesebelas dan kedua belas penyata tersebut.”

2. (D.R. 47/2010) Rang Undang-undang Tenaga Boleh Baharu 2010 -[ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

4 April 2011
3. (D.R. 43/2010) Rang Undang-undang Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2010 - [ Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air ]

6 April 2011
4. (D.R. 34/2010) Rang Undang-undang Juruanalisis Makanan 2010 - [ Kementerian Kesihatan ]

5. (D.R. 38/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pindaan dan Peluasan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

6. (D.R. 39/2010) Rang Undang-undang Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) (Pindaan) 2010 - [ Kementerian Pengangkutan ]

7 April 2011
7. (D.R. 42/2010) Rang Undang-undang Timbang Tara (Pindaan) 2010 - [ Perdana Menteri ]

8. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengikut peruntukan subperenggan 8(3)(a)(iv) Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61], mengambil ketetapan bersetuju supaya Kerajaan melalui Menteri Kewangan (Pemerbadanan) membuat pelaburan dengan memperoleh sejumlah 10,000,000 unit saham biasa Danalnfra Nasional Berhad, sebuah syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan (Pemerbadanan) pada nilai RM1 bagi satu unit saham."

9. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
"Bahawa Dewan ini mengikut peruntukan perenggan 4(b) Akta Pendanaan Kerajaan 1983 [Akta 275], mengambil ketetapan supaya Kerajaan memindahkan sebanyak RM15,500 juta wang terimaan Terbitan Pelaburan Kerajaan (TPK) yang diterima di bawah seksyen 3(1) Akta yang sama ke Kumpulan Wang Pembangunan yang dinyatakan dalam Jadual Kedua Akta Tatacara Kewangan 1957 [Akta 61] bagi maksud Kumpulan Wang tersebut.”

10. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Dewan ini, mengikut peruntukan di bawah Seksyen 10(4)(a) Akta Tatacara Kewangan 1957 (Semakan 1972), membuat ketetapan bersetuju supaya Jadual Kedua Akta tersebut dipinda dengan menambah kepadanya butiran baru seperti berikut:-
‘Kumpulan Wang Amanah Kebudayaan dan Kebajikan Penggiat Seni’.”

11. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh Seksyen 11 subseksyen 2 Akta Kastam 1967 supaya Perintah Duti Kastam berikut yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.14 dan ST.15 tahun 2011 disahkah.”

12. Menteri Kewangan akan mencadangkan:-
“Bahawa Majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh subseksyen 5(3) Akta Cukai Perkhidmatan 1975 supaya perintah Cukai Perkhidmatan yang dibentangkan di hadapan Majlis ini sebagai kertas statut bil. ST.16 tahun 2011 disahkan.”

Blogger Templates by OurBlogTemplates.com 2008